Projekt Smart Innovation Technology for School

SIT for School: Smart Innovation Technology for School - Technologia SMART dla szkół - to kolejny z projektów Erasmus+ realizowanych przez nasza szkołę. Partnerzy projektu to:

- T.I.S. "Biagio Pascal" - Rzym, Włochy
- Istanbul Ticaret Odasi Bilim ve Sanat Merkezi - Stambuł, Turcja
- 1o Geniko Lykeio Aigiou - Saloniki, Grecja
- Zespół Szkół Technicznych w Turku

Celem projektu jest  rozwijanie zdolności technicznych oraz kompetencji miękkich w świetle nowoczesnych technologii wykorzystywanych w cyfrowej edukacji na poziomie europejskim i światowym. Projekt realizowany jest na dwóch płaszczyznach - fizycznej (mobilności w poszczególnych krajach) oraz wirtualnej (na platformie eTwinning).

Projekt zakłada realizację następujących zadań:
- podniesienie umiejętności cyfrowych uczniów poprzez wymianę międzynarodową,
- stworzenie cyfrowego środowiska edukacyjnego,
- podniesienie umiejętności przekrojowych i znajomości języka angielskiego,
- stworzenie sieci wiedzy na poziomie lokalnym i europejskim, która będzie wspierać uczniów w rozwijaniu i wzmacnianiu ich umiejętności cyfrowych.

Projekt obejmuje łącznie 128 uczestników z Włoch, Grecji, Turcji i Polski.

27 maja 2021 r. grupa naszych uczniów zaangażowana w projekt SIT for School (Smart Innovation Technology for School) wzięła udział w wirtualnym spotkaniu krajów partnerskich inicjującym współpracę w ramach kolejnego projektu Erasmus+. Projekt ten powstał z myślą o dostosowaniu współczesnej edukacji do ciągłego postępu technologicznego na poziomie europejskim i światowym.