"Cóż to za smutna epoka, w której łatwiej rozbić atom, niż zniweczyć uprzedzenia”. Te  słowa A. Einsteina stały się mottem obchodów Międzynarodowego Dnia Tolerancji w Zespole Szkół Technicznych w Turku. W dniu  14 listopada odbyło się z tej okazji sympozjum, w którym uczestniczyły klasy pierwsze. Międzynarodowy  Dzień  Tolerancji (16 listopada) został ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ  w 1995 roku z inicjatywy UNESCO. Ma on uświadamiać, że jakiekolwiek różnice nie muszą od razu oznaczać konfliktów, a tolerancja oraz otwartość na wszelkiego rodzaju inność nie powinny być tylko pustą deklaracją.

 30 września 2016 r. odchodziliśmy Dzień Chłopaka. W trakcie dnia uczennice klasy gastronomicznej częstowały kolegów i nauczycieli smacznymi jabłkami. W akcji wzięły udział: Agata Paruszewska, Nikola Kujawa, Andżelika Ordon, Dominika Wojciechowska i Anna Trzmielewska. Jabłka ufundowała Rada Rodziców ZST.

Aby wspomóc przedsięwzięcie "Młodzi pomagają", wraz z klasami 3TO, 2TL,2MP i 2TE przygotowaliśmy ciepłe i zimne przekąski, sałatki, pizzę, owocowe koktajle, ciasta i babeczki. Dochód z akcji charytatywnej przekazaliśmy Antosiowi i jego rodzicom podczas popołudniowego koncertu w Miejskim Domu Kultury w Turku.

20 września br. wraz z kolegami i koleżankami z Liceum Ogólnokształcącego w Mościskach na Ukrainie wzięliśmy udział w happeningu językowym z okazji Tygodnia języków Obcych w naszej szkole. Zachęcaliśmy mieszkańców Turku do nauki języków obcych. Odwiedziliśmy również Muzeum Miasta Turku im. Józefa Mehoffera, w którym nasi goście poznali twórczość krakowskiego artysty. Następnie udaliśmy się do Kościoła pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Turku, aby obejrzeć polichromię i witraże Józefa Mehoffera. Po południu wybraliśmy się na wspólną wycieczkę do Basenów Termalnych w Uniejowie, gdzie miło spędziliśmy czas w towarzystwie gości z Mościsk.

 

Ślubowanie klas I to bardzo ważne wydarzenie w życiu każdego ucznia Zespołu Szkół Technicznych. W chwili ślubowania uczniowie klas I składają obietnicę godnego reprezentowania szkoły i sumiennego wypełniania obowiązków ucznia. 

Część oficjalną poprowadzili Klaudia Naguszewska, ustępująca przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego i jej zastępca - Mateusz Jabłoński. Część artystyczną  i konkurs pt. "Dobry start w ZST" poprowadzili Hubert Werkowski i Michał Wędzik z klasy 4TS, wspomagani przez Olę Andrzejak i Elizę Kuśmirek z klasy 3TF. Nie zabrakło też krótkiego koncertu szkolnego zespołu ALTERACJA.

17 października 2016 r. w Zespole Szkół Technicznych w Turku odbyło się sympozjum Co wiemy o stalkingu?

Uczestnikami sympozjum byli uczniowie klas pierwszych. Podczas sympozjum odniesiono się m.in. do kwestii kradzieży tożsamości (stalking), ochrony wizerunku osób publicznych oraz danych osobowych w internecie. Informowano także jak przeciwdziałać i chronić się przed oszustwem oraz konsekwencjach wynikających z nielegalnej działalności w sieci. Uczestnicy sympozjum zapoznali się zarówno z psychologicznymi aspektami prześladowania, jak i również z regulacjami prawnymi. 

Udział w sympozjum był dobrą okazją do chwili refleksji nad obliczami przemocy. Nasza wiedza w zakresie form przemocy została pogłębiona. Sympozjum zostało zorganizowane przez Samorząd Uczniowski.

W tym roku mija 76 lat od rozpoczęcia przez NKWD likwidacji obozów dla polskich oficerów w Kozielsku, Starobielsku i Ostaszkowie. W ciągu 6 tygodni rozstrzelano 14 587 jeńców. Zamordowano także 7 300 Polaków przetrzymywanych w więzieniach na obszarze przedwojennych wschodnich województw Rzeczypospolitej.

W dniu 13 października w Zespole Szkół Technicznych w Turku odbyła się uroczysta akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej, którą uświetnili swoją obecnością: starosta turecki Mariusz Seńko, dyrektor biura poselskiego Ryszarda Bartosika  - Filip Nowakowski oraz przewodniczący Rady Rodziców Sylwester Kąpielski. Uroczystość urozmaiciła część artystyczna wykonana przez uczniów ZST.

Samorząd Uczniowski włączył społeczność szkolną w przedświąteczną zbiórkę żywności organizowaną przez Bank Żywności w Koninie. W dniach 14 – 18 marca 2016 r. uczniowie naszej szkoły przynosili różnego rodzaju żywność do miejsca zbiórki, czyli świetlicy szkolnej.

W ramach akcji zebrano 296, 6 kg żywności (dużo więcej niż w ubiegłym roku). W przedsięwzięciu wzięły udział 23 klasy – 1h, 1fs, 1TL, 1TŻ, 1TG, 1FO, 1TL, 1TE, 1TA, 1TM, 1TT, 2z, 2TL, 2TI, 2TF, 2TM, 3f, 3GH, 4EB, 4CS, 4TC, 4 TO, 4 TG.

Dziękujemy wszystkim, którzy aktywnie włączyli się do akcji.