21 listopada obchodzony jest World Hello Day, czyli Światowy Dzień Życzliwości i Pozdrowień. Od początku przyświeca mu hasło: „Każdy może wziąć udział w Światowym Dniu Życzliwości i Pozdrowień, jeśli pozdrowi dziesięć osób. Akt ten podkreśla znaczenie komunikacji dla utrzymania pokoju”. Idea tego święta wywodzi się ze Stanów Zjednoczonych, w których dwaj bracia-  Brian i Michael McCormack postanowili w 1973 roku zareagować na konflikt izraelsko – arabski. Chcieli pokazać światu, że walka i zawiść nie prowadzą do niczego dobrego.

30 października obchodzimy Dzień Spódnicy. W tym roku samorząd uczniowski postanowił zorganizować Dzień Spódnicy w połączeniu z Dniem Garnituru, również obchodzonym w październiku. Oba te dni są organizowane jako okazja do przypomnienia, że strój może uwypuklić nasze atuty i wpływać na to, jak odbiera nas świat. Pomysłodawcy Dnia Garnituru  podkreślają, że garnitur pasuje każdemu mężczyźnie, natomiast pomysłodawczynie Dnia Spódnicy zaznaczają, że nie ma stroju bardziej kobiecego niż spódnica lub sukienka.

28 października 2019 r. przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego udali się na cmentarz, gdzie złożono kwiaty oraz zapalono znicze na grobie Wincentego Milewskiego w celu uczczenia pamięci o zmarłym. Uczniowie zapalili także znicze na grobie żołnierzy z partyzanckiego oddziału pod dowództwem Eugeniusza Kokolskiego ps. “Groźny”.  Po przybyciu na miejsce uczniowie  z wielką zadumą  wysłuchali opowieści nauczycieli o Wincencie Milewskim oraz o żołnierzach spoczywających w zbiorowej mogile.

25 października 2018 przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego i Szkolnego Klubu Wolontariatu odwiedzili schronisko dla bezdomnych zwierząt w Turku. Uczniowie dostarczyli do placówki blisko 80 kg karmy suchej i mokrej dla psów i kotów oraz koce, które zgromadzono podczas zbiórki zorganizowanej w Zespole Szkół Technicznych w Turku z okazji Światowego Dnia Zwierząt. Uczniowie i organizatorzy składają serdeczne podziękowania klasom, które włączyły się w akcję pomocy zwierzętom: 4 TL, 4 FO, 3 TI, 3 TT, 3 TF, 1 TI i 1 TG.

Tegoroczne obchody święta walentynkowego w Zespole Szkół Technicznych były dowodem na to, że droga do serca wiedzie nie tylko przez żołądek, ale także tradycyjne wyznania miłości przelane na papier. Uruchomiona przez samorząd szkolny specjalna poczta walentynkowa umożliwiła zakochanym przesyłanie kartek z miłosnym wyznaniem, które roznosili po szkole kurierzy. Zapominalscy mogli zakupić gotowe kartki walentynkowe przygotowane przez uczniów. Poczta cieszyła się dużym powodzeniem, a walentynkowy posłaniec nie narzekał na brak pracy.

10 października 2018 r. odbyły się wybory uzupełniające do samorządu uczniowskiego w ZST. Zgłoszono 24 kandydatów, spośród których uczniowie wybierali swoich reprezentantów. Do głosowania przystąpili uczniowie z 26 klas. Wszyscy kandydaci zakwalifikowali się do rady samorządu. W przyszłym tygodniu odbędzie się pierwsze spotkanie w nowym składzie. Wtedy to zostaną wyłonieni przewodniczący samorządu uczniowskiego, jego zastępca, sekretarz oraz skarbnik.

21 listopada obchodzony jest World Hello Day, czyli Światowy Dzień Życzliwości i Pozdrowień. Każdego roku przyświeca mu hasło: „Każdy może wziąć udział w Światowym Dniu Życzliwości i Pozdrowień, jeśli pozdrowi dziesięć osób. Akt ten podkreśla znaczenie komunikacji dla utrzymania pokoju”. Młodzież działająca w samorządzie uczniowskim postanowiła włączyć się w obchody tego dnia, aby promować postawę życzliwości wobec każdego człowieka, o którą coraz trudniej w naszej codzienności.

Szkolny Klub Wolontariatu i Samorząd Uczniowski organizują zbiórkę na rzecz Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Turku. Schronisko potrzebuje suchej i mokrej karmy dla zwierząt oraz koców, plastikowych misek na kocie kuwety (kwadratowych) i szczotek do szorowania misek. Karmę i inne produkty można przynosić do świetlicy szkolnej lub przekazać opiekunom SKW i SU w dniach od 5.10. do 12.10. 

Dziękujemy za pomoc i zaangażowanie.

30 października 2018 r. przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego udali się na cmentarz, gdzie złożono kwiaty oraz zapalono znicze na grobie Wincentego Milewskiego w celu uczczenia pamięci o zmarłym. Uczniowie zapalili także znicz na grobie żołnierzy z partyzanckiego oddziału pod dowództwem Eugeniusza Kokolskiego ps. “Groźny”.