31 października 2017r. przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego udali się na cmentarz gdzie złożono kwiaty oraz zapalono znicze na grobie Wincentego Milewskiego
w celu uczczenia pamięci o zmarłym.      
W akcji udział wzięli następujący uczniowie: Marcelina Koralewska 2TF, Albert Ciołek 2TT, Natalia Stasiak 2TT, Mateusz Antoniak 3TI, Kuba Kaźmierczak 3TI, Kinga Błaszczyk 3TI, Ewelina Owczarek 3TL, Klaudia Nowicka 3TL.
Opiekę nad uczniami sprawowała opiekun SU - p. Beata Moszczyńska.