30 października 2018 r. przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego udali się na cmentarz, gdzie złożono kwiaty oraz zapalono znicze na grobie Wincentego Milewskiego w celu uczczenia pamięci o zmarłym. Uczniowie zapalili także znicz na grobie żołnierzy z partyzanckiego oddziału pod dowództwem Eugeniusza Kokolskiego ps. “Groźny”. 

W akcji udział wzięli następujący uczniowie: Marcelina Koralewska 3TF, Dominika Pańczyk 3TF, Wiktoria Nowak 1LH, Jarosław Malik 1TI, Mateusz Pasternak 1TI, Szymon Szlugaj 1TT.

Opiekę nad uczniami sprawowała opiekun SU - p. Estera Świerk.