21 listopada obchodzony jest World Hello Day, czyli Światowy Dzień Życzliwości i Pozdrowień. Każdego roku przyświeca mu hasło: „Każdy może wziąć udział w Światowym Dniu Życzliwości i Pozdrowień, jeśli pozdrowi dziesięć osób. Akt ten podkreśla znaczenie komunikacji dla utrzymania pokoju”. Młodzież działająca w samorządzie uczniowskim postanowiła włączyć się w obchody tego dnia, aby promować postawę życzliwości wobec każdego człowieka, o którą coraz trudniej w naszej codzienności.

Życzliwość to uśmiech, uprzejmość, dobre słowo, a także bezinteresowna pomoc. 19 listopada 2018 r. odbył się kiermasz charytatywny, z którego dochód zasili tegoroczną zbiórkę Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Przygotowano wystawę na temat życzliwości w języku polskim i angielskim, a nauczyciele języka angielskiego przeprowadzili lekcje o byciu altruistą według scenariusza opracowanego przez p. Łukasza Kota.

W auli ZST odbyło się sympozjum, w czasie którego przybliżono uczniom ideę Dnia Życzliwości. "Traktuj innych tak, jak sam chciałbyś być traktowany" - tym zdaniem można podsumować treści zaprezentowane przez młodzież. Uczniowie zapoznali się z  kilkoma filmowymi pomysłami na to, jak być życzliwym i przez to zmieniać świat wokół nich.

Nad przebiegiem obchodów Światowego Dnia Życzliwości  i Pozdrowień czuwali: Marta Piątkowska, Estera Świerk i Łukasz Kot.