Tegoroczne obchody święta walentynkowego w Zespole Szkół Technicznych były dowodem na to, że droga do serca wiedzie nie tylko przez żołądek, ale także tradycyjne wyznania miłości przelane na papier. Uruchomiona przez samorząd szkolny specjalna poczta walentynkowa umożliwiła zakochanym przesyłanie kartek z miłosnym wyznaniem, które roznosili po szkole kurierzy. Zapominalscy mogli zakupić gotowe kartki walentynkowe przygotowane przez uczniów. Poczta cieszyła się dużym powodzeniem, a walentynkowy posłaniec nie narzekał na brak pracy.