21 listopada obchodzony jest World Hello Day, czyli Światowy Dzień Życzliwości i Pozdrowień. Od początku przyświeca mu hasło: „Każdy może wziąć udział w Światowym Dniu Życzliwości i Pozdrowień, jeśli pozdrowi dziesięć osób. Akt ten podkreśla znaczenie komunikacji dla utrzymania pokoju”. Idea tego święta wywodzi się ze Stanów Zjednoczonych, w których dwaj bracia-  Brian i Michael McCormack postanowili w 1973 roku zareagować na konflikt izraelsko – arabski. Chcieli pokazać światu, że walka i zawiść nie prowadzą do niczego dobrego.

Główną ideą tego przedsięwzięcia jest przypominanie ludziom o tym, iż tylko wzajemna życzliwość może stać się podstawą do zbudowania pokoju i pomyślnych relacji międzyludzkich na całym świecie. Warto więc uczynić drobny gest życzliwości w stronę drugiego człowieka poprzez ciepły uśmiech, miłe słowo, uprzejmość. 

Młodzież z Zespołu Szkół Technicznych w Turku  włączyła  się w obchody tego dnia, aby promować postawę życzliwości wobec każdego człowieka. Z tej okazji przygotowano wystawę na temat życzliwości w języku polskim i angielskim. Na szkolnych korytarzach pojawiły się „wydzieranki” z miłymi słowami, które każdy mógł zabrać ze sobą.

22 listopada 2019 roku w auli ZST odbyło się sympozjum, w czasie którego przybliżono uczniom ideę Dnia Życzliwości. Mottem spotkania były słowa Bosmansa „Bogactwem człowieka są: uśmiech, przyjazny gest, pogodne słowo.”

Nad przebiegiem obchodów Światowego Dnia Życzliwości  i Pozdrowień czuwali opiekunowie samorządu uczniowskiego.