Uczniowie i nauczyciele z Zespołu Szkół Technicznych w Turku włączyli się do  lokalnej akcji charytatywnej „Podziel się posiłkiem” zorganizowanej przez Stołówkę Barbórka.  W ramach akcji przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego  przeprowadzili zbiórkę pieniędzy. Do samorządowych puszek trafiło 820 zł. W dniu 13.12.2022 r. uczniowie wraz opiekunami Samorządu Uczniowskiego udali się do stołówki  i wykupili obiady dla osób potrzebujących. Opłacone paragony zostały umieszczone na tablicy korkowej.

Pan Tomasz Wroniak i kierownik Stołówki Barbórka złożyli serdeczne podziękowania dla Grona Pedagogicznego, uczniów i opiekunów Samorządu Uczniowskiego za udział w akcji, za okazane wsparcie,  otwarte serca, które tak przepięknie potrafią dzielić się dobrem z potrzebującymi.