W ramach obchodów Dnia Chłopaka w Zespole Szkół Technicznych w Turku żeńska część Samorządu Uczniowskiego zorganizowała Loterię Kuponów Szczęścia dla męskiej społeczności szkolnej. Dziewczęta, przed rozpoczęciem zajęć lekcyjnych, składały swoim kolegom życzenia, częstowały pysznymi jabłkami oraz zapraszały do udziału w losowaniu kuponów,  których tajemnicze treści decydowały między innymi o tym, czy ten dzień będzie wolny od odpowiedzi ustnych, czy też kartkówek.  Najwięksi szczęściarze mogli wylosować nagrody specjalne,  którymi były jednorazowe trzygodzinne bilety wstępu na kompleks basenów termalnych w Uniejowie.