W Zespole Szkół Technicznych w Turku została zorganizowana zbiórka na rzecz Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Turku. Samorząd Uczniowski we współpracy ze Szkolnym Klubem Wolontariatu włączyły społeczność szkolną w organizowaną akcję „Paka dla psiaka i kociaka”. Zbiórka trwała od 10.06.2021r. do 16.06.2021r., podczas której zebrano 690 zł. W dniu 16.06.2021 r. przedstawiciele SU i SKW odwiedzili schronisko i przekazali zakupioną karmę i akcesoria dla zwierząt. Szkoła otrzymała podziękowanie od pracowników schroniska, największą jednak radość sprawiła nam możliwość pomocy potrzebującym zwierzętom.

Wszystkim uczniom, którzy włączyli się do akcji serdecznie dziękujemy i zachęcamy do pomocy potrzebującym zwierzętom przez cały rok!

Prawidłowy przebieg akcji koordynowali opiekunowie Samorządu Uczniowskiego oraz Szkolnego Klubu Wolontariatu.