16 grudnia 2015 r. Samorząd Uczniowski ZST zorganizował loterię fantową, z której dochód zostanie przekazany 10 stycznia 2016 r. Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy, podczas 24. finału. Fanty zostały ofiarowane m.in. przez: Starostwo Powiatowe w Turku, Biuro Turystyczne "Alicja", "Joński Travel. Przewozy Turystyczne", Dyrekcję ZST oraz nauczycieli. Każdy los wygrywał. Wśród nagród znalazły się: notesy, kalendarze, mapy powiatu tureckiego, domowe przetwory, rękodzieło, biżuteria, zabawki oraz słodkie przysmaki. Zebrano 438zł.

Nad przebiegiem loterii czuwały opiekunki SU: Marta Piątkowska, Agata Nowakowska i Beata Moszczyńska.