21 grudnia 2015 r. przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego, Marcin Kubka i Mateusz Kamiński z kl. 2TT z J. Leman odwiedzili niepełnosprawna 5-letnią Anię Majewską i przekazali 4 worki zakrętek, które Samorząd Uczniowski zbierał dla dziewczynki w I semestrze. Oprócz zakrętek przedstawiciele SU przekazali Ani drobny upominek i życzenia Wesołych Świąt. Zbiórka zakrętek będzie kontynuowana w II semestrze.