Samorząd Uczniowski włączył społeczność szkolną w przedświąteczną zbiórkę żywności organizowaną przez Bank Żywności w Koninie. W dniach 14 – 18 marca 2016 r. uczniowie naszej szkoły przynosili różnego rodzaju żywność do miejsca zbiórki, czyli świetlicy szkolnej.

W ramach akcji zebrano 296, 6 kg żywności (dużo więcej niż w ubiegłym roku). W przedsięwzięciu wzięły udział 23 klasy – 1h, 1fs, 1TL, 1TŻ, 1TG, 1FO, 1TL, 1TE, 1TA, 1TM, 1TT, 2z, 2TL, 2TI, 2TF, 2TM, 3f, 3GH, 4EB, 4CS, 4TC, 4 TO, 4 TG.

Dziękujemy wszystkim, którzy aktywnie włączyli się do akcji.