Ślubowanie klas I to bardzo ważne wydarzenie w życiu każdego ucznia Zespołu Szkół Technicznych. W chwili ślubowania uczniowie klas I składają obietnicę godnego reprezentowania szkoły i sumiennego wypełniania obowiązków ucznia. 

Część oficjalną poprowadzili Klaudia Naguszewska, ustępująca przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego i jej zastępca - Mateusz Jabłoński. Część artystyczną  i konkurs pt. "Dobry start w ZST" poprowadzili Hubert Werkowski i Michał Wędzik z klasy 4TS, wspomagani przez Olę Andrzejak i Elizę Kuśmirek z klasy 3TF. Nie zabrakło też krótkiego koncertu szkolnego zespołu ALTERACJA.