Projekt 8.3.1

Tytuł projektu: Kształcenie zawodowe młodzieży priorytetem w rozwoju społeczno - gospodarczym powiatów tureckiego i kolskiego. Okres realizacji: 31.12.2016 - 30.12.2019

 

Szkolenia z zakresu spawania

W ramach Projektu 8.3.1 WRPO „Kształcenie zawodowe młodzieży priorytetem w rozwoju społeczno - gospodarczym powiatów tureckiego i kolskiego”, odbyło się szkolenie z zakresu spawania. Na przełomie miesięcy maja i czerwca 2017 r. w Zespole Szkół Technicznych w Turku pierwsza grupa uczestników projektu brała udział w szkoleniu z zakresu spawania elektrycznego metodą MAG (135).  

Uczestnicy szkolenia brali udział zarówno w zajęciach teoretycznych jak i praktycznych, ukończyli kurs spawania z wynikiem pozytywnym oraz uzyskali certyfikat wydany przez Instytut Spawalnictwa w Gliwicach.

Zespół Szkół Technicznych im. gen. prof. Sylwestra Kaliskiego w Turku na podstawie atestu wydanego przez Instytut Spawalnictwa w Gliwicach prowadzi szkolenia w certyfikowanym laboratorium na różnego rodzaju kursach spawalniczych.

 

Szkolenie w zakresie użytkowania obrabiarek sterowanych numerycznie

Celem kursu jest nabycie prze uczniów kwalifikacji w zakresie obsługi przemysłowych obrabiarek sterowanych numerycznie opartych o najczęściej wykorzystywane w przemyśle sterowniki FANUC, szkolenie odbywa się w Centrum Szkoleniowym HAAS w ZST Turek.

Uczestnik w ramach szkolenia zdobywa następujące umiejętności:

  • Samodzielność pracy przy obsłudze i programowaniu centrów tokarskich i frezarskich CNC
  • Obróbka wyrobu zgodnie z dokumentacją technologiczną
  • Umiejętności kontroli bieżących i ostatecznych wykonywanych wyrobów
  • Dobór i ustawiania narzędzi oraz parametrów obróbczych obrabiarek sterowanych numerycznie
  • Tworzenie i wprowadzania ręcznego programu NC
  • Umiejętność interpretacji istniejących programów oraz ich edytowania
  • Wykonywanie różnych części maszyn na obrabiarkach sterowanych numerycznie w oparciu o utworzony program obróbczy
  • Znajomości oraz prawidłowej interpretacji rysunków technicznych i DTR
  • Umiejętność korzystania z różnorakich narzędzi pomiarowych, stosowanych przy stanowisku operatora CNC
  • Umiejętność wykorzystania fachowej literatury (dostępna w trakcie kursów biblioteka) związanej z doborem narzędzi i parametrów obróbki

 

Tytuł projektu: Kształcenie zawodowe młodzieży priorytetem w rozwoju społeczno - gospodarczym powiatów tureckiego i kolskiego. Okres realizacji: 31.12.2016 - 30.12.2019

W ramach projektu 8.3.1 młodzież ma przed sobą perspektywiczną szansę rozwoju poprzez zdobycie pierwszych umiejętności zawodowych u pracodawców, u których kształcenie jest zgodne z zapotrzebowaniem rynku pracy, w branżach z największym potencjałem rozwojowym i strategicznych dla naszego regionu. Uczniowie z powiatu tureckiego już na etapie kształcenia ponadgimnazjalnego podejmą pracę w wiodących branżach stymulujących rozwój wielu różnych środowisk: projektantów, informatyków, grafików. Sektory te w ostatnich latach uległy istotnym przeobrażeniom, zmieniając się z tradycyjnego obszaru w wysoce wyspecjalizowany segment „wnętrz przyszłości”, gdzie wykorzystuje się inteligentne technologie i rozwiązania. Poznają także specyfikę pracy w branżach „przemysłu jutra”, odznaczającego się wdrażaniem innowacyjnych procesów technologicznych i obsługą wyspecjalizowanych maszyn.

Podjęcie stażu otwiera szereg możliwości samorozwoju, kładzie nacisk na zdobywanie i poszerzania kompetencji zawodowych. Daje realną szansę na późniejsze zatrudnieniw danym przedsiębiorstwie i stwarza warunki skrócenia czasu adaptacji przyszłych pracowników. Projekt adresowany do uczniów szkół ponadgimnazjalnych ukierunkowany jest więc na zdobywanie konkretnych umiejętności, a nie tylko wiadomości teoretycznych.

Szkolenie Lider Lean Manufacturing 2017

Udział w stażu poprzedziły dwudniowe szkolenia Lider Lean Manufacturing 2017 ukazujące mechanizmy zarządzania produkcją w przedsiębiorstwie. Każdy uczestnik wcielił się w rolę logistyka, kontrolera oraz operatora, po to, aby z różnych punktów widzenia wpłynąć na poprawę kondycji stworzonej na potrzeby szkolenia firmy.

 

Informacje dla uczestników projektu:

 

 - Dziennik stażysty

   

 

Tytuł projektu: Kształcenie zawodowe młodzieży priorytetem w rozwoju społeczno - gospodarczym powiatów tureckiego i kolskiego. Okres realizacji: 31.12.2016 - 30.12.2019

 

Kurs obsługi wózków widłowych

Termin rozpoczęcia zajęć teoretycznych - 17.07.2017.  Zajęcia teoretyczne na kurs operatora wózka jezdniowego z napędem silnikowym z wymianą butli gazowej (dokładna godzina pierwszych zajęć będzie podana w najbliższym czasie; wszystkie zajęcia będą odbywać się w godzinach dopołudniowych).

Komunikat

Na pierwsze zajęcia - 17 lipca - uczniowie przynoszą zaświadczenie od lekarza o przeprowadzonych badaniach lekarskich.

Na badania należy zgłosić się do następującego lekarza:
Tomasz Bartosik
Przychodnia Medicus, ul. Dąbrowskiego 7, 62-700 Turek

Lekarz przyjmuje w następujących godzinach:
poniedziałek, środa, piątek od 8.00 do 13.00
wtorek, czwartek od. 16.00 do 18.00
Nie trzeba rejestrować się, ani wyciągać karty. W gabinecie należy poinformować lekarza, że badanie lekarskie dot. kursu na wózki widłowe u pana Henryka Wieruchowskiego (Niepubliczne Centrum Kształcenia Ustawicznego Ośrodek Szkoleniowy i Języków Obcych "Turex-bis" w Turku, 62-700 Turek, ul. 3-maja 29).

Badanie jest bezpłatne, koszt pokrywa wykonawca szkoleń.

 

Przebieg szkolenia na wózki widłowe

Szkolenie na wózki widłowe będzie realizowane w dniach od 17 do 31 lipca br. 
Kurs zakończy się egzaminem, najpóźniej do 31 lipca.


Terminy:
17-20 lipca br. – 7 godzin lekcyjnych (od 9.00 do 14.45) – zajęcia teoretyczne
21 lipca br. – 7 godzin lekcyjnych (od 9.00 do 14.45) – zajęcia praktyczne I grupa
22 lipca br. – 8 godzin lekcyjnych (od 8.15 do 14.45) – zajęcia praktyczne I grupa
24-25 lipca br. - 7 godzin lekcyjnych (od 9.00 do 14.45) – zajęcia teoretyczne
26 lipca br. - 8 godzin lekcyjnych (od 8.15 do 14.45) – zajęcia praktyczne II grupa
27 lipca br. - 7 godzin lekcyjnych (od 9.00 do 14.45) – zajęcia praktyczne II grupa
28 lipca br. - 7 godzin lekcyjnych (od 9.00 do 14.45) – zajęcia teoretyczne
31 lipca br. – 3 godziny lekcyjne + egzamin (od 8.15 do ok. 13.00)

Zajęcia będą się odbywać:
- teoretyczne w Szkole Podstawowej nr 1, ul. 3 Maja 29, 62-700 Turek
- praktyczne w Tureckim Inkubatorze Przedsiębiorczości, ul. Jedwabnicza 4, 62-700 Turek

Każdy uczeń będzie uczestniczył w zajęciach 10 razy (7 zajęć teoretycznych, 2 zajęcia praktyczne + 1 egzamin)

Tytuł projektu: Kształcenie zawodowe młodzieży priorytetem w rozwoju społeczno - gospodarczym powiatów tureckiego i kolskiego. Okres realizacji: 31.12.2016 - 30.12.2019

W ramach projektu - Kształcenie zawodowe młodzieży priorytetem w rozwoju społeczno – gospodarczym powiatów tureckiego i kolskiego uczniowie Zespołu Szkół Technicznych w Turku wezmą udział w specjalnych, płatnych stażach oraz bezpłatnych szkoleniach dających możliwość zdobycia dodatkowych kwalifikacji. Będą się one odbywały cyklicznie - począwszy od 2017 r. aż do 2019 r.

Informacje dla uczestników projektu:


- Formularz rekrutacyjny

- Harmonogram przebiegu rekrutacji oraz szkoleń w ramach Projektu 8.3.1 WRPO "Kształcenie zawodowe młodzieży priorytetem w rozwoju społeczno-gospodarczym powiatów tureckiego i kolskiego"