W dniu 14.01.2015 r. w MDK w Turku odbyło się pierwsze spotkanie dotyczące programu ,,Profilaktyka a Ty (PaT)”, którego celem będzie popularyzowanie wśród młodzieży mody na życie bez uzależnień. Naszą szkołę reprezentowały klasy: 3 TL, 2 TL, 2 TS oraz 2 a, które zapoznały się z ideą nowego programu profilaktycznego.

Młodzież mogła także obejrzeć dwa spektakle przygotowane przez grupy PaT-u z Ostrowa Wielkopolskiego  oraz z Konina. Widowiska o znaczących tytułach - "Łąka” i "Sekret" poruszały problemy, z którymi zmaga się  dzisiejsza młodzież, przede wszystkim uzależnieniami od alkoholu i narkotyków. Ważnym tematem okazał się również tzw. „wyścig szczurów”, w którym nie liczy się człowiek i jego świat duchowy a priorytetem stała się pogoń za osiągnięciem materialnego i zawodowego sukcesu.

Organizatorzy poinformowali uczniów o castingu, który odbędzie się w dniu 2 lutego br. w Turku. Jego  celem będzie utworzenie grupy PaT na terenie naszego miasta i powiatu. Opiekunem naszej młodzieży a  jednocześnie koordynatorem wdrożenia programu PaT w ZST został pan Arkadiusz Michalak – nauczyciel wychowania obronnego.

Foto: KPP Turek, Turek.net.pl