W dniu 5 października 2015 roku w auli Zespołu Szkół Technicznych w Turku odbyło się inauguracyjne spotkanie grupy PaT z całego powiatu tureckiego, które było odpowiedzią na duże zainteresowanie młodzieży problematyką walki z uzależnieniami. Wrześniowy happening pod hasłem "Stop dopalaczom” zachęcił uczniów do aktywnego wsparcia tego przedsięwzięcia.
Honory gospodarza spotkania pełnił mjr Arkadiusz Michalak, który w imieniu komendanta KPP w Turku - pana Grzegorza Gibaszka, powitał gości oraz przedstawił nauczycieli, którzy sprawują opiekę na działalnością PaT-u w poszczególnych szkołach. Są to: Joanna Gomółka (ZSR), Anna Adamczyk, Renata Spławska (LO) oraz Agnieszka Andrzejak, Joanna Fryga i Mariola Kadrzyńska – Siwek (ZST).

Animatorzy akcji przedstawili cele, zadania oraz dotychczasowe działania powiatowej grupy PaT. Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych w Turku - pani Wioletta Adamiak, podkreśliła, jak ważne jest zaangażowanie młodzieży w propagowanie modelu życia wolnego od uzależnień oraz zachęciła do aktywnego włączenia się w realizację programu „Profilaktyka a Ty” na terenie naszego powiatu.

Spotkanie zaowocowało ustaleniem wspólnych kierunków działania oraz nowymi pomysłami.