W dniu 4 września br. młodzież Zespołu Szkół Technicznych w Turku wzięła udział w happeningu zorganizowanym przez Komendę Powiatową Policji w Turku, Starostwo Powiatowe w Turku oraz Zarząd NSZZ Policjantów przy KPP w Turku. Przedsięwzięcie stanowi część programu profilaktycznego „Narkotyki i dopalacze - zło, które wciąga młodzież”. Celem  jego jest przeciwdziałanie dystrybucji środków psychoaktywnych.

W ramach akcji młodzież obejrzała film edukacyjny „Dopalacze niszczą życie”, a następnie przemaszerowała ulicami miasta, by spotkać się na Placu Wojska Polskiego z uczniami innych szkół. Zaproszeni na zgromadzenie goście m.in.: dr Eryk Matuszkiewicz - toksykolog ze Szpitala Miejskiego im. Franciszka Raszei w Poznaniu, dr Wiesław Kaźmierczak - specjalista w dziedzinie psychiatrii ze Szpitala w Warcie, dr Alfred Rajczyk – Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-  Epidemiologicznej w Turku przedstawili młodym ludziom informacje na temat działania środków odurzających oraz szkodliwości ich zażywania. Spotkanie zakończyło się występem grupy PaT, do której należą również nasi uczniowie.