W dniach 3 i 16 listopada 2015 r. odbyły się w ZST w Turku kolejne spotkania profilaktyczne dla młodzieży. Wzięli w nich udział przedstawiciele Komendy Powiatowej Policji w Turku: asp. sztab. Piotr Kąciak oraz mł. asp. Krzysztof Bukowiecki, który wygłosił wykład na temat profilaktyki uzależnień, ze szczególnym uwzględnieniem szkodliwości zażywania dopalaczy.
Urozmaiceniem prelekcji był spektakl turkowskiej grupy PaT odzwierciedlający konsekwencje ulegania nałogom i motywujący do przyjęcia postawy asertywnej w kontaktach z używkami.

Listopadowe spotkania, w których udział wzięły klasy: 4TI, 4CS, 4TC, 4TM, 4EB, 3a oraz 2TF, 2TT, 2TO, 2EB, 2TM, 3f, 3z, stanowią kolejny etap przedsięwzięcia profilaktycznego zaplanowanego dla wszystkich uczniów ZST. Jego organizatorami byli: psycholog szkolny - Aleksandra Milczarek oraz opiekunowie grupy PaT: Agnieszka Andrzejak, Joanna Fryga i Mariola Kadrzyńska – Siwek.