W dniach 3, 5 oraz 8 lutego 2016 r. odbyły się w ZST w Turku kolejne spotkania profilaktyczne dla młodzieży. Wzięli w nich udział przedstawiciele Komendy Powiatowej Policji w Turku: asp. sztab. Piotr Kąciak, mł. asp. Krzysztof Bukowiecki i mł. asp. Maciej Boczek, którzy wygłosili wykłady na temat profilaktyki uzależnień, ze szczególnym uwzględnieniem szkodliwości zażywania dopalaczy. Prelegenci zaprezentowali  także cel powstania i funkcjonowania turkowskiej grupy PaT, promującej wśród młodzieży modę na życie bez uzależnień. Wzorem ubiegłych spotkań turkowska grupa PaT zaprezentowała spektakl odzwierciedlający konsekwencje ulegania nałogom i motywujący do przyjęcia postawy asertywnej w kontaktach z używkami.

Lutowe spotkania, w których udział wzięło niemal 500 uczniów stanowią kolejny etap przedsięwzięcia profilaktycznego zaplanowanego dla wszystkich uczniów ZST. Jego organizatorami są: psycholog szkolny - Aleksandra Milczarek oraz opiekunowie grupy PaT: Joanna Fryga i Mariola Kadrzyńska – Siwek.