Rok temu - 5 lutego - z inicjatywy Komendanta Powiatowego Policji Grzegorza Gibaszka powstała turkowska grupa PaT. W dniu 4 marca br. w Miejskim Domu Kultury obchodzone były pierwsze urodziny tej formacji. Od samego początku grupę tworzyli przede wszystkim uczniowie Zespołu Szkół Technicznych w Turku, którzy w ten sposób udowodnili swoje świadome zaangażowanie w profilaktykę uzależnień. Szczególną rolę naszej szkoły w projekcie podkreśla fakt, iż powiatowym liderem PaT-u  jest Angelika Bartkowiak z ZST.

„Profilaktyka a Ty” to program Komendy Głównej Policji, którego celem jest promowanie mody na życie bez uzależnień, prowadzenie tzw. profilaktyki rówieśniczej, otwieranie się na młodzież wykluczoną lub środowiskowo marginalizowaną. Niezwykły charakter pomysłu polega przede wszystkim na aktywizowaniu osób zrzeszonych w lokalnych grupach PaT.

Z okazji pierwszych urodzin przygotowany został  premierowy spektakl „Dwa światy”, ukazujący ludzi uzależnionych, wciągniętych w wirtualny świat pełen cyberprzemocy. Scenariusz  spektaklu napisali uczniowie naszej szkoły: Daria Trocha, Julia Wotalska oraz Mateusz Jabłoński.

Urodzinowa uroczystość była okazją do zaprezentowania efektów dotychczasowej pracy. Uczestnicy przypomnieli działania i inicjatywy, dzięki którym aktywnie wpisali się w profilaktykę uzależnień. Nie zabrakło także wspomnień o spotkaniach organizowanych przy współudziale Komendy Powiatowej Policji w Turku, które odbyły się w naszej szkole.

Grupa PaT podziękowała swoim opiekunom: M. Kadrzyńskiej- Siwek, J. Frydze oraz T. Szczapowi.

Warto podkreślić, że honorowy patronat nad przedsięwzięciem objęli Starosta Powiatu Tureckiego - Mariusz Seńko oraz Wójt Gminy Turek- Karol Mikołajczyk. W związku z obchodami rocznicy turkowskiego PaT-u, pani dyrektor Wioletta Adamiak podziękowała młodzieży za kreatywność i konsekwencję działania.

Fot. Turek.net.pl i ZST Turek