W dniu 18 marca 2016 r. uczniowie Zespołu Szkół Technicznych w Turku uczestniczyli w wycieczce edukacyjnej do Multikina Malta w Poznaniu. Wyjazd został zorganizowany we współpracy z Komendą Powiatową Policji w Turku w ramach działań profilaktycznych powiatowej grupy PAT.

Spotkanie rozpoczęło się prelekcją na temat uzależnień, zaprezentowaną przez przedstawiciela Komendy Powiatowej Policji w Turku - mł. asp. Krzysztofa Bukowieckiego. Podsumowaniem wykładu był quiz dotyczący problemów uzależnień. Najaktywniejsi  uczniowie otrzymali drobne upominki.

Kolejnym etapem była projekcje filmu „Amy”, który uświadomił młodzieży niebezpieczeństwa wynikające z zażywania dopalaczy i narkotyków. Przejmujący materiał był zachętą do angażowania się we wspólne  działania, podkreślał także ideę  życia wolnego od uzależnień.

Celem przedsięwzięcia były działania edukacyjne oraz prewencyjne w zakresie szkodliwości zażywania narkotyków i dopalaczy.

W wycieczce uczestniczyły klasy: 1h, 2h, 1TL, 2TL, 3TI,1MP. Opiekę nad uczniami sprawowali: Tomasz Szczap, Aleksandra Milczarek, Aleksandra Piaskowska oraz Magdalena Raźna.