Kluczowe kompetencje zdobywane podczas praktyk zagranicznych, przepływ wiedzy oraz możliwość upowszechniania rezultatów mobilności uzasadniają entuzjazm uczniów Zespołu Szkół Technicznych im gen. prof. Sylwestra Kaliskiego w Turku, którzy po raz kolejny poznają zakłady pracy, kulturę i zabytki naszego zachodniego sąsiada. 

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji potwierdziła, iż wniosek szkoły został zatwierdzony do realizacji ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER 2014-2020). Udział Zespołu Szkół Technicznych w projekcie „Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego”, umożliwi uczniom z klas technikum mechatronicznego, logistycznego oraz żywienia i usług gastronomicznych poszerzanie kompetencji zawodowych podczas praktyk zawodowych w Lipsku i Duisburgu (Niemcy).

Przedsięwzięcie będzie realizowane na zasadach wcześniejszego programu edukacyjnego Erasmus+ (kwota dofinansowania wynosi 42 901 €).

Kolejne praktyki zagraniczne podkreślają, jak ważne dla władz powiatu tureckiego jest promowanie kształcenia zawodowego, od którego zależy rozwój naszego regionu. Doskonale przygotowana młodzież znająca realia funkcjonowania zakładów w Niemczech - jednej z wiodących gospodarek światowych, potwierdza wszechstronny rozwój uczniów Zespołu Szkół Technicznych, co zgodnie z maksymą projektu  daje im szansę na sukces zawodowy.

W Zespole Szkół Technicznych trwają prace nad kolejnym wnioskiem, dzięki  któremu praktyki zagraniczne będą odbywały się w innych krajach Unii Europejskiej. Tego rodzaju innowacyjne spojrzenie na szkolnictwo zawodowe potwierdza planowe działania szkoły, która wyposaża swoich uczniów nie tylko w wiedzę i umiejętności, ale też uczy otwartości na nowe wyzwania, co zyskuje coraz większe uznanie pracodawców i uczelni.

Wszystkie niezbędne dokumenty związane z projektem PO WER i rekrutacją do projektu znajdują się w zakładce DOKUMENTY SZKOLNE