W dniu 21.01.2020 r. w ZST w Turku odbyło się podsumowanie kursów (w tym spawalniczych i doradztwa zawodowego WRPO 8.1.3) oraz praktyk i wyjazdów zagranicznych w 2019 r. W uroczystym rozdaniu certyfikatów brał udział starosta turecki  Dariusz Kałużny. Praktyki zagraniczne, realizowane przez Zespół Szkół Technicznych w Turku w ramach  Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, finansowane są ze środków Ministerstwa Edukacji. Dzięki ww. programowi 43 uczniów i 5 nauczycieli ZST odbyło staże i praktyki zawodowe w europejskich firmach (w Estonii, Hiszpanii, Słowacji  i w Niemczech).

W ramach programu  Erasmus+  6 uczniów uczestniczyło w warsztatach z obsługi dronów i awioniki, które odbyły się we Włoszech, a 10 - brało udział w warsztatach na temat cyberprzemocy przeprowadzonych w Grecji. Nasza szkoła kilkakrotnie gościła praktykantów i beneficjentów programu Erasmus+. Podczas  pierwszej wymiany - 10 praktykantów ze Słowacji, podczas drugiej - 18 uczniów i 6  nauczycieli z Turcji, Rumunii i Włoch, a w czasie ostatniej - 30 uczniów i 6 nauczycieli z Hiszpanii, Włoch i Grecji.

W tym roku  39 uczniów naszej szkoły odbędzie praktyki zagraniczne: uczniowie kształcący się w zawodzie technik logistyk w Hiszpanii, w zawodzie technik mechatronik  i technik usług gastronomicznych w Niemczech, a w zawodzie technik informatyk na Słowacji. Ponadto młodzież -  w ramach Erasmusa - odwiedzi Włochy i Hiszpanię (po 10 osób) oraz Rumunię (6 osób).

Po uroczystym wręczeniu certyfikatów uczniowie przedstawili multimedialne prezentacje swoich wyjazdów.