20 października 2022 r. w auli ZST odbyło się spotkanie poświęcone upowszechnianiu rezultatów praktyk zagranicznych realizowanych w ramach programu PO WER oraz projektu SIT for School będącego częścią programu Erasmus+. W spotkaniu wzięła udział rekordowa liczba beneficjentów obu programów – 82 uczniów oraz uczniowie klas, którzy mogą aplikować do udziału w praktykach zagranicznych w bieżącym roku szkolnym. Aż 76 uczniów miało możliwość uczestniczenia w praktykach i mobilnościach zagranicznych. Również po raz pierwszy spotkanie odbywało się w dwóch językach, polskim i angielskim, co podkreśla europejski charakter kształcenia w naszej szkole.

Uczestnicy praktyk i mobilności otrzymali certyfikaty uczestnictwa oraz upominki z rąk Pani Dyrektor Wioletty Adamiak i Pana Sławomira Kosobudzkiego, Naczelnika Wydziału Edukacji. Gościem specjalnym była grupa praktykantów ze słowackiej szkoły technicznej Adlerka, wraz

z opiekunami, którzy odbywają praktyki zawodowe w naszej szkole. Całe wydarzenie doskonale wpisuje się w  obchodzone w październiku na całym świecie święto wielojęzyczności, multikulturowości, mobilności edukacyjnej i promowania europejskich wartości – ErasmusDays. W ramach Programu Operacyjnego Wiedza-Edukacja-Rozwój (PO WER) 66 uczniów wyjechało na praktyki zagraniczne do Niemiec, Słowacji i Hiszpanii. Celem projektu jest wzmocnienie przekrojowych kompetencji kluczowych, w tym m. in. nauka języków obcych, rozwijanie umiejętności uczenia się, nabycie nowych kompetencji niezbędnych do rozwoju osobistego, przyszłego zatrudnienia i aktywnego obywatelstwa europejskiego. Podczas wyjazdów praktykanci doskonalili swoje umiejętności w zawodach technik logistyk, technik mechatronik, technik usług fryzjerskich oraz technik organizacji usług gastronomicznych, a także rozwijali kompetencje językowe i kreatywność.

Kolejnym programem, z którego skorzystali uczniowie naszej szkoły, jest program Erasmus+. Szesnaścioro uczniów Technikum kształcących się w zawodach technik informatyk, technik logistyk i technik mechatronik wzięło udział w projekcie o nazwie SIT for School: Smart Innovation Technology for School - Technologia SMART dla szkół. Celem projektu było  rozwijanie zdolności technicznych oraz kompetencji miękkich w świetle nowoczesnych technologii wykorzystywanych w cyfrowej edukacji na poziomie europejskim i światowym. Projekt objął łącznie 128 uczestników z Włoch, Grecji, Turcji i Polski, a  z uwagi na pandemię COVID-19 był realizowany na dwóch płaszczyznach: wirtualnej i fizycznej. We wrześniu 2022 r. dziesięcioro uczniów ZST wyjechało do Rzymu, aby wziąć udział w mobilności zagranicznej.

Udział naszej szkoły w obu programach zawdzięczamy Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, która od kilkudziesięciu lat zarządza europejskimi programami, projektami i inicjatywami oraz zmienia oblicze polskiej edukacji. Rezultaty projektów idealnie oddaje hasło promujące program „ Erasmus+ zmienia życie, otwiera umysły

Zachęcamy do rekrutacji do praktyk zagranicznych na początku II półrocza bieżącego roku szkolnego.