Każdego roku 5 grudnia obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Wolontariusza, święto wszystkich osób zaangażowanych w niesienie bezinteresownej pomocy potrzebującym. Z tej okazji Szkolny Klub Wolontariatu działający w Zespole Szkół Technicznych w Turku przygotował sympozjum, poświęcone pracy wolontariuszy i płynącym z niej korzyściom. Uczennice opowiedziały, w jaki sposób przygotowują się do swoich zadań i jakie inicjatywy podjęły od początku działalności klubu. Sympozjum było okazją do wyróżnienia klas, które w znaczący sposób angażowały się w działalność charytatywną w kończącym się roku kalendarzowym.

Podziękowanie za udział w akcji "Podaruj mi światło"

Szkolny Klub Wolontariatu otrzymał podziękowanie wprost z siedziby Franciszkańskiego Sekretariatu Misyjnego w Gdyni. Jest nam szczególnie miło, że jako wolontariusze, mogliśmy okazać pomoc komuś, kogo nie znamy i podzielić się tym, co mamy z potrzebującymi.

 

Wolontariuszki czytały dzieciom w SOSW

10 stycznia 2018 przedstawicielki Szkolnego Klubu Wolontariatu odwiedziły dzieci niepełnosprawne, uczące się w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Turku. Wolontariuszki spotkały się z podopiecznymi SOSW w bibliotece, aby wspólnie spędzić czas na czytaniu wierszyków dla dzieci takich autorów jak Jan Brzechwa czy Julian Tuwim. Zgromadzone rekwizyty pomogły słuchaczom przenieść się w świat wykreowany przez poetów. W ten sposób lektorki wraz z dziećmi przeniosły się do zoo, na stragan w dzień targowy oraz do domu pana Hilarego, który zgubił swoje okulary. Niektórym wierszykom towarzyszyły inscenizacje odegrane przez wolontariuszki. Warstwa wizualna czytanych utworów niewątpliwie przyciągnęła uwagę małych słuchaczy. Zarówno dzieci jak i wolontariuszki świetnie się bawiły.

W dniach 01-15.02.2016 r. na terenie naszej szkoły została zorganizowana coroczna zbiórka maskotek i bajek dla podopiecznych Oddziału Dziecięcego Szpitala w Turku. Zbiórka była przygotowana z okazji obchodów Światowego Dnia Chorych przypadająca na dzień 11.02.2016. W zbiórce udział wzięli uczniowie oraz nauczyciele z Zespołu Szkół Technicznych w Turku.