10 stycznia 2018 przedstawicielki Szkolnego Klubu Wolontariatu odwiedziły dzieci niepełnosprawne, uczące się w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Turku. Wolontariuszki spotkały się z podopiecznymi SOSW w bibliotece, aby wspólnie spędzić czas na czytaniu wierszyków dla dzieci takich autorów jak Jan Brzechwa czy Julian Tuwim. Zgromadzone rekwizyty pomogły słuchaczom przenieść się w świat wykreowany przez poetów. W ten sposób lektorki wraz z dziećmi przeniosły się do zoo, na stragan w dzień targowy oraz do domu pana Hilarego, który zgubił swoje okulary. Niektórym wierszykom towarzyszyły inscenizacje odegrane przez wolontariuszki. Warstwa wizualna czytanych utworów niewątpliwie przyciągnęła uwagę małych słuchaczy. Zarówno dzieci jak i wolontariuszki świetnie się bawiły.

Przygotowanie spotkania i wizyta w SOSW była dla młodzieży okazją do podzielenia się swoimi talentami z młodszymi kolegami i ofiarowania im tego, co mają najcenniejsze - swojego czasu. W czytaniu wzięły udział: Sylwia Leszczyńska II TŻ, Dominika Pańczyk II TF, Klaudia Światowska II TA, Ewa Kubacka I TA, Zuzanna Łyskanowska I TA.

Młodzież przygotowały nauczycielki, które sprawują opiekę na Szkolnym Klubem Wolontariatu.