1 marca 2018 r. wolontariusze ze Szkolnego Klubu Wolontariatu wzięli udział w warsztatach ze skafandrem starości, które poprowadzili p. Nina Woderska i p. Ryszard Michalski, przedstawiciele Stowarzyszenia Centrum Rozwoju Edukacji Obywatelskiej CREO. Podczas warsztatów wolontariusze mogli na chwilę wcielić się w rolę seniora zmagającego się z pokonywaniem różnych trudności w życiu codziennym. W części teoretycznej młodzież zapoznała się z pojęciem ageizmu, podstawami gerontologii i informacjami na temat choroby Parkinsona, zaćmy i jaskry. Następnie próbowała wejść i zejść po schodach, mając na sobie kilkudziestokilogramowy skafander, ograniczający ruchomość stawów, zdolność widzenia i słyszenia.

W drugiej części warsztatów wolontariusze mogli na kilka chwil stać się osobą zmagającą się z chorobą Parkinsona. Było to możliwe dzięki specjalnym rękawiczkom, poprzez które uczniowie były poddawane elektrostymulacji rąk, co powodowało drganie mięśni i mimowolne ruchy rąk. Złożenie podpisu na dokumencie drżącą ręką okazało się trudnym zadaniem. 
Dzięki warsztatom młodzież mogła choć przez chwilę znaleźć się w położeniu seniora i porównać swoją sprawność w wykonywaniu codziennych czynności ze sprawnością osób chorych i starszych. Spotkanie pomogło podnieść poziom wrażliwości wolontariuszy na potrzeby seniorów. W czasie warsztatów uczennicom towarzyszyły nauczycielki Marta Piątkowska i Beata Moszczyńska, opiekunki Szkolnego Klubu Wolontariatu w ZST.