Szkolny Klub Wolontariatu we współpracy z samorządem uczniowskim działającym w naszej szkole przeprowadził zbiórkę książek dla dzieci i literatury młodzieżowej dla biblioteki Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Waldemara Kikolskiego w Białymstoku. Akcję przeprowadzono w odpowiedzi na internetowy apel pracowników biblioteki.

W zbiórkę zaangażowali się zarówno uczniowie jak i nauczyciele. W dziesięciu klasach zebrano 201 książek o łącznej wadze 45 kg. W akcji wzięły udział klasy: III TŻ, III TF, IV TG, I TL, I TT, I LH, I FZ, II FZ, 1f i dwie klasy anonimowe.

Serdecznie dziękujemy wszystkim darczyńcom!

Nad przebiegiem akcji czuwały panie Estera Świerk i Marta Piątkowska.