16 września 2020 r. Szkolny Klub Wolontariatu zorganizował zbiórkę na rzecz Stowarzyszenia Hospicjum im. św. Wawrzyńca w Gdyni, które prowadzi Hospicjum Dziecięce "Bursztynowa Przystań". Hospicjum opiekuje się chorymi dziećmi w formie opieki stacjonarnej i wręczającej. Społeczność ZST po raz kolejny pokazała, że ma otwarte serce dla tych, którzy sami nie są w stanie poprosić o pomoc. Zebrano 1431,70zl, które wpłacono na konto stowarzyszenia. Serdecznie dziękujemy za włączenie się w to przedsięwzięcie.


Nad przebiegiem zbiórki czuwały: Agata Jeżak-Komorska, Marta Piątkowska, Katarzyna Sylwestrzak i Estera Świerk.