15 października 2020 r. w Zespole Szkół Technicznych odbyły się warsztaty dla wolontariuszy Szkolnego Klubu Wolontariatu. Podczas zajęć wolontariusze zastanawiali się nad tym, co to jest wolontariat, co wyróżnia wolontariat spośród innych aktywności, na jakich zasadach można angażować się w działania woluntarystyczne i kto może zostać wolontariuszem. Uczniowie podjęli temat zarówno możliwości, jak i obowiązków wolontariusza.  Aktywnie uczestniczyli w  zajęciach integracyjnych, podczas których przełamywali nieśmiałość oraz uczyli się  pracy w grupie.

Wolontariusze dowiedzieli się kim jest lider, jakie cechy charakteru posiada, czym jest proaktywność i pozytywne myślenie. Próbowali lepiej poznać samych siebie i odkryć drzemiący w sobie potencjał.   

W drugiej części warsztatowej wolontariusze poznawali techniki jak zwiększające kreatywność, a takze dowiedzieli się jaki sposób odblokować tkwiące w sobie pokłady twórczego myślenia. W kreatywności ważne jest szukanie nieoczywistych rozwiązań dla problemów, oderwanie się choćby na chwilę od ograniczeń i wyjście poza typowy dla nas schemat działania i myślenia. Podczas szkolenia uczestnicy uzyskali wiedzę na temat procesu twórczego, poznali własny styl kreatywnego myślenia oraz narzędzia pozwalające pobudzić umysł do oryginalnych pomysłów, niestandardowych i nieszablonowych rozwiązań.

Warsztaty pozwoliły odkryć potencjał wolontariatu jako drogi rozwijania swoich zainteresowań, realizowania marzeń i dzielenia się nimi z otoczeniem. Pokazały inspirującą i motywującą siłę, ale i ryzyko angażowania w działalność społeczną osobistych pasji i emocji. Rozwijały twórcze i niesztampowe myślenie o wolontariacie oraz podsuwają metody pracy wolontariackiej przy zaangażowaniu własnych pasji.

Nad przebiegiem warsztatów czuwała p. Agata Nowakowska-Siepka.