W ostatnim czasie uczniowie ze Szkolnego Klubu Wolontariatu postanowili ponownie zaangażować naszą szkołę w pomoc innym poprzez zbiórkę nakrętek. W tym celu, w październiku 2021 r., zostały przygotowane przez wolontariuszy specjalne pojemniki, które rozmieszczono przy wejściach do każdego budynku szkoły. Nakrętki z październikowej zbiórki przekazano na rzecz Patrycji Gąsiorowicz z województwa łódzkiego, która uległa ciężkiemu wypadkowi komunikacyjnemu i obecnie potrzebuje rehabilitacji, by powrócić do zdrowia. Nakrętki zebrane w naszej szkole zostały przekazane przez wolontariuszy do  Ochotniczej Straży Pożarnej w Biernacicach, która prowadziła zbiórkę na szerszą skalę. 

Uczniami, którzy szczególnie włączyli się w przygotowanie zbiórki byli : Katarzyna Kamińska, Nikola Godzik, Tobiasz Młotkiewicz i Katarzyna Stepnowska z klasy 4CA.

Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy przyłączyli się do akcji.