W październiku 2021r. Szkolny Klub Wolontariatu zorganizował zbiórkę na rzecz Fundacji Pomocy Humanitarnej  Redemptoris Missio. Założeniem fundacji jest "Pomoc chorym w miejscach, o których świat wolałby zapomnieć... Wspieranie  Misjonarzy, którzy ratują ich życie!". Pomaga ona poprzez specjalistyczną pomoc medyczną, wysyłkę sprzętu medycznego i środków opatrunkowych, budowę infrastruktury medycznej i edukację. Swoją działalnością fundacja objęła przez lata istnienia kilkadziesiąt misyjnych szpitali, przychodni i punktów medycznych w 50 krajach świata m.in. Tanzanii, Kamerunie, Zambii, Etiopii, Ugandzie, Kenii, Czadzie, Indiach, Gwatemali, Boliwii, na Madagaskarze, Jamajce, Białorusi, Kazachstanie.

Nasza szkoła w tym roku przyłączyła się do akcji „Opatrunek na Ratunek”. Wolontariusze zorganizowali zbiórkę, której celem było zebranie opatrunków, środków do odkażania ran, maści oraz drobnego sprzętu i urządzeń medycznych, które pomogą w pracy misyjnych szpitali w Afryce. Dodatkowo uczniowie przeprowadzili zbiórkę dobrowolnych wpłat do puszek. Społeczność szkolna znakomicie się spisała. Udało nam się zebrać kwotę 716 zł 97 gr. Zebrane fundusze przekazano na konto Fundacji Redemtoris Missio, która przeznaczy je na zakup niezbędnych środków dla szpitali misyjnych.

Wszystkim uczniom i nauczycielom serdecznie dziękujemy za udział i przyłączenie się do zbiórki!