Plany zajęć

25-26.09.2021

09-10.10.2021

23-24.10.2021

06-07.11.2021

20-21.11.2021

05-06.12.2021

18-19.12.2021

15-16.01.2022

05-06.02.2022

19-20.02.2022

05-06.03.2022

 

 

Chcesz ukończyć naszą szkołę z tytułem technika w dwóch zawodach lub zdobyć dodatkowe kwalifikacje – zapisz się na bezpłatne kursy kwalifikacyjne realizowane w Zespole Szkół Technicznych w Turku. Oferta skierowana jest do wszystkich zainteresowanych, nie tylko dla uczniów i absolwentów ZST w Turku.

Szczegółowe informacje uzyskasz w sekretariacie uczniowskim pok. 03 lub w pok. 01 w budynku A.

Serdecznie zapraszamy ! 

PAŃSTWOWE BEZPŁATNE KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE

Kwalifikacyjny kurs zawodowy to kurs prowadzony według programu nauczania uwzględniającego podstawę programową kształcenia w zawodach w zakresie jednej kwalifikacji. Minimalna liczba godzin kształcenia na tym kursie jest równa minimalnej liczbie godzin kształcenia zawodowego określonej w podstawie programowej kształcenia w zawodach dla danej kwalifikacji. Minimalna liczba słuchaczy na kwalifikacyjnym kursie zawodowym wynosi 20. Ukończenie kursu umożliwia przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, w zakresie danej kwalifikacji, przeprowadzanego przez okręgową komisję egzaminacyjną. Osoba, która ukończy kwalifikacyjny kurs zawodowy i zda egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w zakresie danej kwalifikacji, otrzymuje świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie. Kwalifikacyjne kursy zawodowe są organizowane w formie zaocznej. Programy oraz wymiar godzin kursów kwalifikacyjnych są zgodne z podstawami programowymi kształcenia w danym zawodzie. Czas trwania kursu wyrażony jest w godzinach do zrealizowania.


- Deklaracja udziału w KKZ 

!!! Uwaga - praktyki zawodowe !!!

Uczestnicy Kwalifikacyjnych Kursów zawodowych w celu ukończenia kursu proszeni są do przyniesienia zaświadczenia z zakładu pracy o odbyciu praktyk zawodowych w wymiarze:
M.19. Użytkowanie obrabiarek skrawających - 120h

Osoby pracujące w zawodzie, który obejmuje daną kwalifikację przynoszą stosowne zaświadczenie potwierdzające ten fakt.

Zaświadczenia należy dostarczyć do wicedyrektora Andrzeja Tutaja

W razie pytań proszę o kontakt:
Andrzej Tutaj - wicedyrektor - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub
Daniel Kusz - kierownik szkolenia praktycznego - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

- Zaświadczenie o ukończeniu praktyki zawodowej - KKZ
- Zaświadczenie o wykonywaniu pracy zgodnej z zakresem KKZ

 

Wykaz prowadzonych kursów

 

Oznaczenie kwalifikacji

Nazwa kwalifikacji

Symbol cyfrowy zawodu

Nazwa zawodu, w którym wyodrębiono daną kwalifikacje

MEC.03

Montaż i obsługa maszyn i urządzeń

311504

Technik mechanik

 

 


 

TERMINARZ KWALIFIKACYJNYCH KURSÓW ZAWODOWYCH ORGANIZOWANYCH PRZEZ ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH IM. GEN. PROF. S. KALISKIEGO W TURKU  W ROKU SZKOLNYM 2021/2022

KOLEJNOŚĆ ZAJĘĆ

TERMIN ZAJĘĆ

DYŻUR TELEFONICZNY

1.        

25.09.2021-26.09.2021 r.

Kierownik Szkolenia Praktycznego

mgr inż. Daniel Kusz

2.        

09.10.2021-10.10.2021 r.

Kierownik Szkolenia Praktycznego

mgr inż. Daniel Kusz

3.        

23.10.2021-24.10.2021 r.

Wicedyrektor 

mgr inż. Aneta Kurzawa

4.        

06.11.2021-07.11.2021 r.

Wicedyrektor 

mgr inż. Aneta Kurzawa

5.        

20.11.2021-21.11.2021 r.

Wicedyrektor 

mgr Ewa Górska

6.        

04.12.2021-05.12.2021 r.

Wicedyrektor 

mgr Ewa Górska

7.        

18.12.2021-19.12.2021 r.

Wicedyrektor 

mgr inż. Andrzej Rossa

8.        

15.01.2022-16.01.2022 r.

Wicedyrektor 

mgr inż. Andrzej Rossa

9.        

05.02.2022-06.02.2022 r.

Dyrektor

mgr Wioletta Adamiak

10.     

19.02.2022-20.02.2022 r.

Dyrektor

mgr Wioletta Adamiak

11.     

05.03.2022-06.03.2022 r.

Wicedyrektor

mgr inż. Andrzej Tutaj

12.     

19.03.2022-20.03.2022 r.

Wicedyrektor

mgr inż. Andrzej Tutaj

 

 

  

 

Instrukcje korzystania z platformy e-learningowej Moodle


- Instrukcja korzystania z platformy e-learningowej Moodle dla prowadzących zajęcia


- Instrukcja korzystania z platformy e-learningowej Moodle dla uczestników

 

 - Platforma e-learningowa Moodle