Erasmus+

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) oraz ze środków specjalnej linii budżetowej Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych (Youth Employment Initiative – YEI), a także z budżetu państwa. Nasza szkoła od kilku lat jest beneficjentem programu i dzięki niemu w zagranicznych praktykach zawodowych wzięło udział już blisko 150 uczniów i nauczycieli. Ostatnią grupą praktykantów korzystających z programu PO WER w ramach projektu “Kontynuacja i rozwój” byli tegoroczni absolwenci Technikum w zawodzie technik logistyk.

Aż trzy kraje i trzy stolice europejskie odwiedzili kolejni praktykanci z Zespołu Szkół Technicznych w Turku. Walory krajoznawcze i kulturowe nie były jednak najważniejszym celem wyjazdu informatyków na praktyki do Bratysławy. Priorytetem było zapoznanie się z metodami nauczania zagadnień sieciowych, systemowych oraz grafiki i aplikacji. Miejscem praktyk realizowanych w ramach  projektu POWER była Stredná priemyselná škola elektrotechnická- mieszcząca się w dzielnicy Dubravka. To tutaj oraz w firmie Fablab nasi uczniowie poznawali oprogramowania oraz urządzenia wykorzystywane w IT oraz wykonywali praktyczne zadania pod okiem nauczycieli i instruktorów.

Na początku maja 2022 r. kolejna grupa uczniów ZST wyruszyła do Hiszpanii, aby odbyć praktyki zawodowe w ramach projektu ,,Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 24-osobowa grupa młodzieży podnosiła swoje kompetencje zawodowe w 13 zakładach pracy w Maladze i Torremolinos w zawodach technik logistyk i technik usług fryzjerskich z elementami kosmetologii. Były to supermarkety, sklepy z zabawkami, sklepy, z których dochód jest przeznaczony na cele charytatywne, salony fryzjerskie, fryzjersko-kosmetyczne oraz barberskie. Funkcjonowanie w obcojęzycznym środowisku pracy było niezapomnianą lekcją samodzielności i pomogło rozwinąć kluczowe kompetencje uczniów. 

Po przerwie spowodowanej epidemią, uczniowie ZST w Turku znów mogą kontynuować swoją przygodę edukacyjną w ramach projektu ,, Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” –współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Program Operacyjny "Wiedza, Edukacja, Rozwój” pozwala młodzieży realizować podstawę programową w trakcie międzynarodowych praktyk w dowolnym kraju Unii Europejskiej. Tym razem celem podróży była Sewilla w Hiszpanii oraz Lipsk. Uczniowie klas logistycznych mogli oprócz podnoszenia kompetencji kluczowych, zwiedzać Andaluzję.

Erasmus+ to unijny program wspierający kształcenie, szkolenie, młodzież i sport w Europie. Jego budżet szacuje się na 26,2 mld euro. Jest to niemal dwukrotność kwoty finansowania przeznaczonej na poprzedni program (na lata 2014–2020). W programie na lata 2021–2027 kładzie się silny nacisk na włączenie społeczne, transformację ekologiczną i cyfrową oraz promowanie uczestnictwa młodych ludzi w życiu demokratycznym. Program wspiera realizację priorytetów i działań określonych w europejskim obszarze edukacji, Planie działania w dziedzinie edukacji cyfrowej oraz europejskim programie na rzecz umiejętności. Program ten również:
- wspiera Europejski filar praw socjalnych
- służy wdrożeniu strategii UE na rzecz młodzieży na lata 2019–2027
- pozwala rozwijać europejski wymiar sportu.

Dni 15-17 października to obchodzone corocznie na całym świecie święto wielojęzyczności, multikulturowości, mobilności edukacyjnej i promowania europejskich wartości - ErasmusDays. Uczestnicy programu Erasmus+, realizatorzy projektów, absolwenci, organizacje i Narodowe Agencje organizują lokalne wydarzenia dla mieszkańców, mediów i decydentów, by informować o programie Erasmus+ oraz różnorodnych projektach, które on wspiera.

Projekty realizowane w ramach akcji Erasmus + służą wprowadzaniu długofalowych zmian,  innowacji i dobrych praktyk tam, gdzie jest to niezbędne dla zapewnienia wysokiej jakości kształcenia na różnych poziomach edukacji. Uczniowie korzystający z mobilności edukacyjnej zdobywają wiedzę oraz umiejętności, doskonalą swój rozwój osobisty a także zdolności do zatrudnienia na europejskim rynku pracy. Realizacja projektów wpływa na innowacyjność oraz jakość nauczania i szkolenia w Europie, wzmacnia kompetencje językowe, a w rezultacie zwiększa zrozumienie innych kultur i krajów.

23 października br. Mobilne Centrum Edukacyjne Erasmus+ zagościło w ZST. Dzięki temu młodzież naszej szkoły miała okazję wziąć udział w bardzo interesujących zajęciach - z robotyki, podstaw programowania oraz języków obcych - podczas których mogła m.in. przenieść się w świat wirtualnej rzeczywistości. Uczniowie otrzymali ponadto kolejne cenne wskazówki dotyczące efektywnego uczenia się języków obcych przez zabawę. Bardzo podobała im się gra w przyporządkowanie znaczenia słów w języku angielskim, niemieckim, hiszpańskim oraz francuskim. Świetnie poradzili sobie również w „Milionerach" w języku angielskim.

Zespół Szkół Technicznych został szkołą partnerską w zatwierdzonych do realizacji projektach programu Erasmus+ Edukacja szkolna KA229 w ramach Akcja 2 – Partnerstwo Współpracy Szkół. Przez dwa kolejne lata uczniowie z kilku państw będą wzajemnie zapraszać do siebie partnerów, aby osiągnąć cele projektów. Projekt "Eko-dron: latające roboty do monitoringu zanieczyszczenia środowiska” powstał w odpowiedzi na potrzebę wyrażoną przez szkoły partnerskie, aby rozwijać uczniów kształcących się na kierunkach technicznych. Projekt ten zakłada, że dzięki międzynarodowym szkoleniom i związanymi z nimi mobilnościami, uda się skonstruować dwa drony zdolne do badania poziomu zanieczyszczenia powietrza i wody w terenie. Partnerzy projektu to cztery europejskie szkoły:  włoska ItiLs F. Giordani, koordynator, rumuńska Scoala Gimnaziala Petru Rares, turecka Fevziye Tezcan MeslekiveTeknik Anadolu Lisesi i Zespół Szkół Technicznych w Turku.

Nauczyciele z Zespołu Szkół Technicznych w Turku mieli okazję uczestniczyć w szczególnym wydarzeniu, jakim był jubileusz 30 - lecia  projektu Erasmus. Uroczystość odbyła się na PGE Narodowym w Warszawie. Ważnym elementem jubileuszowych obchodów (18-lecie  Erasmusa w Polsce i 30-lecie  jego istnienia w UE) były spotkania z wiceministrami: Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Sportu i Turystyki oraz Edukacji Narodowej. Właśnie z Ministerstwem Sportu i Turystyki  nasza szkoła wiąże nadzieje na kolejne wymiany wspierające ten sektor edukacji.