Uczniowie ZST skonstruowali urządzenie do pomiaru zanieczyszczenia powietrza PM2,5 i PM10, jak można wyczytać na stronach poświęconych zanieczyszczeniom: „PM2.5 to aerozole atmosferyczne, których średnica nie jest większa niż 2.5 mikrometra. Tego rodzaju pył zawieszony jest uznawany za najgroźniejszy dla zdrowia człowieka. Wszystko dlatego, że pył jest bardzo drobny, a w takiej postaci może się przedostać bezpośrednio do krwiobiegu.

To właśnie ten rodzaj pyłu zawieszonego jest odpowiedzialny za: nasilenie astmy, osłabienie czynności płuc, nowotwory płuc, gardła i krtani, zaburzenia rytmu serca, zapalenie naczyń krwionośnych miażdżycę, niższą masą urodzeniową dziecka i problemy z oddychaniem, gdy było ono narażone na kontakt z pyłami w trakcie rozwoju płodowego, nasilenie objawów chorób związanych z układem krwionośnym i oddechowym. PM10 to mieszanina zawieszonych w powietrzu cząsteczek, których średnica nie przekracza 10 mikrometrów. Jest szkodliwy z uwagi na zawartość takich elementów jak benzopireny, furany, dioksyny – jednym słowem, rakotwórcze metale ciężkie”.

W ramach projektu „ECO-DRONE: flyingrobots for environmental monitoring” realizowanego we współpracy z uczniami z Włoch, Turcji i Rumunii w Zespole Szkół  Technicznych w Turku w dniach 23-27 września 2019 r.  odbywały się warsztaty, których celem były pomiary zanieczyszczeń powietrza w Turku przy pomocy drona i skonstruowanych narzędzi pomiarowych pod kierunkiem młodego konstruktora Jakuba z I kl. technikum informatycznego po SP  i wsparciu nauczycieli ZST. Efektem pracy były testy, w których brał udział doświadczony operator dronów pan Wiesław Karbowy. Uczniowie mogli obserwować zmianę parametrów PM2,5 i PM10 na różnych wysokościach oraz w pobliżu ruchliwych tras w Turku. Pomiary wyraźnie pokazały, że na wysokości ok. 30m oraz na wysokości  5m współczynnik zanieczyszczenia zmienia się dwukrotnie. W przyszłości dron może posłużyć do zbierania informacji na temat zanieczyszczenia powietrza przez spalanie węgla oraz śmieci w naszym regionie. Następne pomiary zaplanowano również podczas kolejnych mobilności naszych uczniów w Rumunii i Turcji.

W ramach wymiany młodzież z innych krajów poznawała walory regionu poprzez zwiedzanie Kopalni Soli w Kłodawie oraz zabawę na uniejowskich termach. Uczestnicy projektu poznali miasto Kopernika i wzięli udział w seansie w toruńskim Planetarium. Na koniec przyszedł czas na wspólne gotowanie z uczniami naszej szkoły. Zarówno kulturalne jak i techniczne doświadczenia z pewnością pozytywnie wpłyną na współpracę miedzy szkołami również poza projektem Erasmus+