Eco-Drone: flying robots for environmental monitoring - Latające roboty dla monitoringu środowisko - to kolejny z projektów Erasmus+ realizowanych przez nasza szkołę. Partnerzy projektu to:
- ITIS - LS “Francesco Giordani” - Caserta, Włochy,
- Scoala Gimnaziala Petru Rares - Harlau, Rumunia,
- Fevziye Tezcan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi - Turcja,
- Zespół Szkół Technicznych - Turek, Polska

Celem projektu jest  rozwijanie zdolności technicznych oraz kompetencji miękkich w świetle ochrony środowiska lokalnego uczestników. Założeniem projektu jest konstrukcja dwóch dronów przystosowanych do badania poziomu zanieczyszczenia powietrza i wody w terenie. Dane zebrane przez drony posłużą jako materiał badawczy świadczący o zanieczyszczeniu środowiska.

Projekt realizowany jest na dwóch płaszczyznach - fizycznej (mobilności w poszczególnych krajach) oraz wirtualnej (na platformie eTwinning).

Projekt zakłada realizację następujących zadań:

  • podniesienie świadomości ekologicznej,
  • zdobycie zdolności myślenia i promowanie odpowiedzialnego i zrównoważonego zachowania;
  • wzmocnienie umiejętności posługiwania się językiem angielskim;
  • poszerzenie horyzontów kulturowych;
  • rozwinięcie umiejętności miękkich;
  • zdobycie umiejętności techniczno-zawodowych;
  • wzmocnienie krytycznego myślenia i kreatywności.

 

Projekt obejmuje łącznie 96 uczestników z Włoch, Rumunii, Turcji i Polski.