W dniach 10-12 maja 2021 r. grupa uczniów ZST wzięła udział w mobilności zdalnej zorganizowanej przez rumuńską szkołę Scoala Gimnaziala Petru Rares z Harlau. Z uwagi na sytuację epidemiczną w Europie mobilności typowe dla projektów realizowanych w ramach programu Erasmus+ zostały tymczasowo zastąpione poprzez mobilności wirtualne. Było to już trzecie wydarzenie realizujące cele i zadania projektu “Eco-Drone: flying robots for environmental monitoring”. Oprócz uczniów ZST biorą w nim udział uczniowie z Rumunii, Turcji i Włoch.

Podczas trzech dni wspólnej pracy uczestnicy poznali wiele faktów na temat Rumunii, a także problemu zanieczyszczenia środowiska w krajach partnerskich. Podczas spotkań uczniowie oglądali filmy i prezentacje na temat ekologii. Dowiedzieli się, co to jest ślad węglowy, a także dlaczego ważne jest dążenie do obniżenia jego wartości. Obliczyli swój osobisty ślad za pomocą kalkulatorów internetowych, porównali również stopień zanieczyszczeń w stolicach i wybranych miastach w swoich krajach. Podczas sesji warsztatowych zastanawiali się, w jaki sposób możemy pracować nad obniżeniem śladu węglowego w codziennym życiu oraz przygotowali plakaty na ten temat w grupach międzynarodowych. Końcowym działaniem było opracowanie kampanii ekologicznej w mediach społecznościowych, której celem było podniesienie świadomości odbiorców na problem związany z zanieczyszczeniem środowiska. Nasza kampania dotyczyła działań na rzecz czystszego powietrza dla wszystkich. Składała się z jednominutowego filmu, plakatu i hasła promującego ograniczenie zanieczyszczenia powietrza.

Wszystkie działania bardzo zaangażowały naszych uczniów. Najbardziej cenili sobie pracę w grupach międzynarodowych, w których nie tylko mogli poznać rówieśników z innych krajów, ale także wykorzystać swoje umiejętności językowe w praktyce. Praca w tzw. break-out rooms, czyli pokojach do pracy w zespołach, pozwoliła młodzieży poznać również kilka podstawowych słów w językach: włoskim, rumuńskim i tureckim. 

Oprócz kampanii ekologicznej nasi uczniowie, Jakub Grzelak z kl. 2TIp oraz Bartosz Zduniak z kl.3TI, zaprezentowali efekty swojej pracy w ramach projektu. Jakub skonstruował stację, która mierzy poziom zanieczyszczenia powietrza cząstkami PM10 i PM2.5 oraz temperaturę powietrza, poziom wilgotności oraz ciśnienie atmosferyczne. Podczas poprzedniej mobilności stacja została wykorzystana do pomiaru zanieczyszczenia powietrza na różnych wysokościach z użyciem drona. Jakub samodzielnie napisał oprogramowanie dla stacji, a także aplikację, która analizuje dane. Podczas spotkania przedstawił wyniki testu stacji oraz analizę danych. Okazało się, że w okresie 33 dni, na przełomie marca i kwietnia br. wartości PM2.5 na naszym terenie były podwyższone do poziomu szkodliwego dla człowieka. Bartosz opracował aplikację-kalkulator osobistego śladu węglowego. Po udzieleniu odpowiedzi na 9 pytań narzędzie pokazuje, ile ton dwutlenku węgla generujemy w codziennym życiu. Językiem aplikacji jest język angielski. Można ją pobrać ze sklepu Play https://play.google.com/store/apps/details?id=com.AppReFactory.carbonfootprintcalc_cfc

Trzy wspólnie spędzone dni pozwoliły na nawiązanie nowych znajomości, doskonalenie umiejętności językowych, a także znajomości narzędzi TIK. Uczniowie pogłębili wiedzę z zakresu ekologii oraz nabrali apetytu na udział w kolejnych mobilnościach projektach Erasmus+.