“Bullying is never ok”, czyli “nękanie nigdy nie jest w porządku”, to tytuł kolejnego projektu Erasmus+ realizowanego w Zespole Szkół Technicznych w Turku przy współpracy uczniów i nauczycieli z Włoch, Hiszpanii i Grecji. Celem projektu jest  przeciwstawienie się rosnącemu zjawisku zastraszania i cyberprzemocy, promowanie ducha równości i współpracy w konfrontacji z różnymi formami przemocy, jak również edukacja uczniów do rozsądnego korzystania z internetu, podkreślając wartość dobrych praktyk i doświadczeń.

W dniach 8-11 października 2019 r. w naszej szkole odbyło się drugie spotkanie wyjazdowe dla uczestników projektu, podczas którego młodzież opracowała różne formy kampanii informacyjnej na temat zjawiska nękania i cyberprzemocy w szkołach. Podczas warsztatów graficznych, wokalnych oraz dramowych uczniowie w międzynarodowych grupach przygotowali plakaty, nagrali filmowy spot i piosenkę z przesłaniem przeciwko nękaniu. Przygotowali także anglojęzyczną prezentację na temat tego, jak rozpoznać bullying oraz gdzie ofiary nękania mogą szukać pomocy.

Podczas wizyty w naszej szkole goście wzięli także udział w warsztatach gastronomicznych prezentujących polską kuchnię, pokazie wizażu i fryzur oraz w lekcji kodowania ozobotów. Uczniowie z Grecji, Hiszpanii i Włoch zwiedzili Muzeum J. Mehoffera w Turku oraz Kościół p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa. W ramach poznawania Polski, odwiedzili także Toruń, Kopalnię Soli w Kłodawie oraz Uniejów.

Udział w projekcie Erasmus+ daje uczestnikom cały wachlarz korzyści. Doskonalą swoje umiejętności językowe oraz interpersonalne. Rozwijają umiejętności miękkie, np. pracę w grupie, co jest szczególnie cenioną wartością na rynku pracy. Oprócz tego, nawiązują nowe przyjaźnie oraz poszerzają swoje horyzonty poprzez podróże, zwiedzanie krajów partnerskich oraz poznawanie ich kultury.

Nad przebiegiem mobilności w naszej szkole czuwali: Daniel Kusz, Agata Buchali i Marta Piątkowska, przy wsparciu Sylwii Grześkowiak.