Technik rachunkowości jest zawodem, który występuje niemal w każdym podmiocie gospodarczym. Osoby uczące się na kierunku mogą odbywać praktyki oraz znaleźć pracę w każdym zakładzie pracy. Ponadto absolwent kierunku jest wyposażony we wszystkie kompetencje niezbędne do prowadzenia własnej działalności

Absolwent zwodu technik rachunkowości jest przygotowany do:
- prowadzenia rekrutacji i selekcji kandydatów do pracy, sporządzania dokumentacji,
- prowadzenia spraw związanych ze świadczeniami socjalnymi,
- rozliczania wynagrodzeń, składek ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych,
- prowadzenia analizy zatrudnienia i wynagrodzeń, uproszczonych ewidencji, podatkowych i rozliczania podatków a także prowadzenia rozliczeń finansowych podmiotów,
- zorganizowania rachunkowości jednostek organizacyjnych,
- ewidencjonowania operacji gospodarczych zgodnie z polityką rachunkowości podmiotu,
- przeprowadzania inwentaryzacji i rozliczania jej wyników, wyceniania składników aktywów i pasywów w różnych momentach okresu sprawozdawczego,
- ustalania i rozliczania wyniku finansowego, sporządzania jednostkowych sprawozdań finansowych, prowadzenia analizy finansowej wskaźnikowej.

Absolwent może uzyskać zatrudnienie w : biurach rachunkowych, towarzystwach ubezpieczeniowych, dziale finansowo- księgowym przedsiębiorstw, urzędach skarbowych, bankach.

Kwalifikacje: 
EKA.05. Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych
EKA.07. Prowadzenie rachunkowości

  Technik elektronik  Technik elektryk  Technik grafik  Technik handlowiec  Technik informatyk  Technik logistyk  Technik mechatronik  Technik mechanik      

      

Absolwent technikum w zawodzie technik teleinformatyk projektuje sieci teleinformatyczne, obsługuje urządzenia sieciowe i nadzoruje ich pracę wykorzystując umiejętności informatyka, elektronika i technika telekomunikacji; montuje i uruchamia zestawy komputerowe oraz instaluje oprogramowanie teleinformatyczne; diagnozuje stan techniczny komputerów oraz dokonuje konserwacji i napraw sprzętu komputerowego, teletransmisyjnego i teleinformatycznego, organizuje i nadzoruje procesów konstruowanie, wytwarzanie, konserwację i naprawy urządzeń oraz systemów teleinformatycznych realizowanych przez podległych pracowników.

Kwalifikacje:
INF.07 Montaż i konfiguracja lokalnych sieci komputerowych oraz administrowanie systemami operacyjnymi
INF.08 Eksploatacja i konfiguracja oraz administrowanie sieciami rozległym

Przedmioty rozszerzone: informatyka

 

Technik technologii odzieży zdobędzie wiedzę i umiejętności zawodowe z zakresu szeroko rozumianej branży tekstylnej. Przyswojona wiedza i umiejętności stanowią świetną podstawę do kontynuowania kształcenia w zawodzie projektant mody, stylista, organizator pokazów mody, konstruktor odzieży, technolog.

Pasja i zainteresowanie modą to wspaniały impuls do rozpoczęcia nauki na tym kierunku, gdzie przeżyjesz przygodę przygotowując własną kolekcję ubiorów czy organizując sesję zdjęciową. Spróbujesz swoich sił na pokazach mody, zobaczysz jak pracują profesjonalni projektanci biorąc udział w konkursach dla młodych projektantów. Zaczniesz patrzeć na modę okiem specjalisty. Nauczysz się rozpoznawać materiały odzieżowe, przygotowywać konstrukcje odzieży, ilustrować modę, szyć. A wszystko to przy użyciu najnowszych technologii i technik komputerowych.

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: język angielski

Kwalifikacje:
MOD.03. Projektowanie i wytwarzanie wyrobów odzieżowych,
MOD.11. Organizacja procesów wytwarzania wyrobów odzieżowych

Technik grafiki i poligrafii cyfrowej zajmuje się przygotowywaniem materiałów do drukowania. Obsługuje różnego rodzaju programy graficzne oraz typowe programy do składu komputerowego. Z dostarczonych materiałów w postaci tekstu, wykresów, fotografii, tabel wykonuje za pomocą sprzętu komputerowego obróbkę materiałów graficznych. Wykonuje i publikuje internetowe projekty multimedialne w tym bannery, buttony oraz strony internetowe.

Technik grafiki i poligrafii cyfrowej jest obecny niemal w każdej agencji reklamowej, we wszystkich firmach wydawniczych oraz drukarniach cyfrowych. Od jego umiejętności zależy bowiem ostateczny wygląd bannerów internetowych, design stron internetowych, ulotek, gazet, czasopism kolorowych oraz książek.

Kwalifikacje:
PGF.04 Przygotowanie oraz wykonywanie prac graficznych i publikacji cyfrowych
PGF.05 Drukowanie cyfrowe i obróbka druków

Przedmioty rozszerzone: j. angielski