7 marca, w przededniu Dnia Kobiet, w sali Miejskiego Domu Kultury w Turku odbył się - pod hasłem „Pretty Woman” - pokaz stylizacji wykonanych przez uczniów klas fryzjerskich ZST w Turku. Prace uczniów, zaprezentowane na różnorakie sposoby (fotografie rozmaitych upięć, fantazyjne fryzury wystylizowane „na żywo”)  podziwiali koledzy, nauczyciele , rodzice i inni zgromadzeni goście. Swoje włosy „oddała w ręce” młodych adeptów sztuki fryzjerskiej wicedyrektor ZST - Wioletta Adamiak.
Pokaz był potwierdzeniem kreatywności uczniów i możliwości realizacji przez nich własnych pomysłów. Stanowił on również dowód na to, iż ZST daje nastolatkom szanse rozwoju, udziela wsparcia, a w efekcie umożliwia zdobycie dobrej pracy i osiągnięcie zawodowego sukcesu.

5 marca 2014 r. w bibliotece Zespołu Szkół Technicznych rozstrzygnięto konkursy związane z życiem i twórczością Juliana Tuwima - poety, pisarza, autora skeczy i tekstów piosenek. W konkursie wiedzy o życiu i twórczości Juliana Tuwima, przeprowadzonym na platformie e-learningowej Moodle, wzięło udział 10 uczniów ZSZ. Jury w składzie Julita Leman i Ewelina Ignasiak przyznało I miejsce Paulinie Bartosik z klasy 1f, II - Angelice Michalskiej z 2h. III miejsce zdobył Mateusz Kopczyk - uczeń klasy 2ks.

W dniu 27.02.2014 r.  odbyła się wycieczka edukacyjna do Ośrodka Atomistyki w Świerku, w której wzięli udział uczniowie klas: 3TM, 3a, 2EB, 1TM, 1TI oraz 2TI. Wyjazd  miał na celu zapoznanie z aspektami funkcjonowania energetyki jądrowej jako źródła energii. Niezaprzeczalnym walorem wycieczki było spotkanie młodzieży z kadrą naukową, poznanie zasad funkcjonowania jedynego w Polsce reaktora badawczego - Maria i tym samym pogłębienie zainteresowania naukami ścisłymi.

W dniu 26 lutego 2014 r. w Miejskim Domu Kultury w Turku odbył się VI Powiatowy Festiwal Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej "MIKROFON, SCENA I TY". Do konkursu zgłosiło się 61 wykonawców, którzy rywalizowali ze sobą w 4 kategoriach wiekowych. Wokalne zmagania trwały do późnych godzin wieczornych. Zespół Szkół Technicznych reprezentowała uczennica klasy 3 TS - Patrycja Waliszek. Zaśpiewała utwór "Rękawiczki" i oczarowała jurorów i tym samym zdobyła I NAGRODĘ w kategorii szkół ponadgimnazjalnych. Patrycja jest członkiem zespołu artystycznego, który działa przy świetlicy ZST. Do konkursu uczennicę przygotowała pani Joanna Fryga. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu ogłasza konkurs wiedzy o bezpieczeństwie: "BEZPIE- CZEŃSTWO WOKÓŁ MNIE", który dedykuje uczniom wielkopolskich liceów i techników. Nagrody w konkursie stanowią m.in. bony do wykorzystania w ramach usług edukacyjnych WSB oraz laptop, tablet i telefon komórkowy, które  czekają na zdobywców podium. Szkolny etap konkursu odbędzie się 21 marca, ale jeśli poważnie myślisz o wygranej, już dziś odkurz podręcznik z EDB.
Tematyka konkursu to symboliczny “wspólny mianownik”, łączący WSB ze szkołami, którym bliskie są zagadnienia związane z bezpieczeństwem. Poprzez takie projekty, razem możemy zaszczepiać wiedzę z przedmiotów niezbędnych w naszym codziennym życiu. Jak zachować się w sytuacji kryzysowej? Jak udzielić pierwszej pomocy osobie poszkodowanej? Taką wiedzą powinien dysponować każdy i to w zakresie umożliwiającym odważne działania ratownicze w nieprzewidywalnej scenerii codzienności.

W dniu 25 lutego 2014 r. odbyło się spotkanie kierownictwa Zespołu Szkół Technicznych w Turku z przedstawicielami Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, reprezentowanej przez  pana Bartosza Rzętkiewicza - zastępcę Dyrektora Departamentu Pozyskiwania Inwestora oraz pana Sławomira Fatera - Dyrektora Centrum Kształcenia Ustawicznego Nowoczesnych Technologii w Łodzi, szkoły tworzącej dedykowane  kierunki  dla  inwestorów ŁSSE S.A. takich jak: Procter & Gamble, Haering Polska, Ceramika Paradyż i inne. Przeprowadzone rozmowy dotyczyły możliwości współpracy w obszarach będących wspólnym zainteresowaniem zarówno Zespołu Szkół Technicznych w Turku, jak również ŁSSE S.A. i CKUNT w Łodzi. Na spotkaniu ustalono, że w najbliższym czasie dojdzie do rewizyty dyrektora ZST pana Mariusza Seńko w Łodzi.

W dniu 20 lutego 2014 r. nasza szkoła uzyskała pełne prawo do użytkowania lokalu po Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie, stanowiącego własność powiatu tureckiego i miasta Turku.
Podpisanie porozumienia przez dyrektora ZST  w Turku Pana Mariusza Seńko oraz starostów - Panów Zbigniewa Bartosika i Władysława Karskiego, a także Burmistrza Miasta Turku Pana Zdzisława Czapli i Przewodniczącego Rady Miasta Pana Marka Pańczyka, świadczy o przychyleniu się władz powiatu i miasta do próśb dyrektora szkoły, który wielokrotnie informował o problemach lokalowych placówki i niedogodnościach wynikających z dwuzmianowego systemu pracy.
Dzięki podjęciu stosownych decyzji przez władze obu samorządów, z dniem 1 września 2014 r. faktem stanie się jednozmianowy system pracy największej powiatowej szkoły średniej. Jednocześnie  rozwiązany zostanie problem dojazdu i powrotu ze szkoły, co z pewnością sprawi, że oferta edukacyjna szkoły będzie jeszcze bardziej atrakcyjna dla absolwentów gimnazjów.

18 lutego 2014 r. ulicami Turku odbył się Marsz Hakowicza, zorganizowany w ramach Ogólnopolskiego Programu dla Młodzieży „Mam Haka Na Raka”. Ideą jego jest zaangażowanie młodych ludzi do kształtowania postaw prozdrowotnych dorosłych Polaków poprzez edukację oraz oswajanie młodzieży z tematem chorób nowotworowych. Tegoroczna 7. edycja jest poświęcona nowotworom układu chłonnego – chłoniakom.
W marszu wzięli udział uczniowie klas 3TG i 3TH na czele z Hakowiczami: Agatą Ściborowską, Natalią Sobczak, Martą Dużyńską, Eweliną Ptak i Michałem Trzcińskim. Uczniowie nieśli plakaty związane tematycznie z nowotworami. Wraz z opiekunami przemaszerowali ul. 3-go Maja, minęli  Plac Wojska Polskiego i targowisko, zatrzymali się przy NZOZ Medicus, po czym, ulicą Piłsudskiego, wrócili do ZST. Celem akcji było poinformowanie środowiska lokalnego o wzrastającej liczbie zachorowań na chłoniaki, o typowych objawach tych nowotworów oraz namawianie do wykonywania badań profilaktycznych. Hakowicze rozdawali ulotki informacyjne oraz częstowali przechodniów cukierkami „raczkami”.

1 lutego 2014 r. w Gorzycach Wielkich odbył się I Turniej Wielkopolskiej Amatorskiej Ligi Unihokeja. Zespół Szkól Technicznych w Turku, po sukcesie w zawodach międzyszkolnych, otrzymał zaproszenie do uczestnictwa tych rozgrywkach. Drużyna ZST została przydzielona do grupy jarocińskiej. W pierwszym turnieju musieliśmy się zmierzyć z zespołami "HORYZONT KOŁACZKOWO" oraz "GW GALAXY TEAM GORZYCE WIELKIE".


30 stycznia 2014 roku w Wielkopolskiej Izbie Rzemieślniczej w Poznaniu odbył się etap regionalny konkursu pt. „Poznaj swoje prawa w pracy”. Konkurs organizowany jest dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych przez Państwową Inspekcję Pracy. Do rywalizacji przystąpiło 32 uczniów z 16 szkół województwa wielkopolskiego. Naszą szkołę reprezentowały dwie uczennice: Sylwia Stasiak z klasy I TA i Karolina Kałużna z klasy II TM. Celem konkursu jest promocja proaktywnych postaw i osiągnięć uczniów szkół ponadgimnazjalnych w zakresie wiedzy o BHP i Prawie Pracy, a także popularyzowanie idei kultury bezpieczeństwa oraz wagi dbałości o jakość stanowisk pracy i bezpieczeństwa pracy.

W dniu 28 stycznia 2014 roku w miejscowości Lisków odbył się III Turniej Halowej Piłki Nożnej Klas Mundurowych Południowej Wielkopolski, którego organizatorami byli: Starostwo Powiatowe w Kaliszu, Wojskowa Komenda Uzupełnień w Kaliszu oraz Zespół Szkół nr 1 w Liskowie. Poziom sportowy ww. turnieju był bardzo wysoki. Widzowie mogli podziwiać dynamiczną grę zespołów i dużą ilość efektownych bramek. W rywalizacji wzięło udział 8 drużyn: Zespół Szkół Technicznych w Turku, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Kaliszu, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Przygodzicach, I Liceum Ogólnokształcące w Kaliszu, Zespół Szkół Rolniczych w Kaczkach Średnich, Zespół Szkół nr 1 w Liskowie oraz szkoły gimnazjalne : Gimnazjum z Liskowa i Gimnazjum z Koźminka.

W dniu 29.01.2014 r. – klasa 2a LO funkcjonująca pod patronatem Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie oraz uczniowie z klasy 1 TS Technikum Logistycznego - pod opieką p. A. Piaskowskiej oraz p. A. Michalaka - uczestniczyli w wycieczce do Warszawy. Jej celem było promowanie wśród młodzieży postaw proobronnych, poznanie historii Warszawy i zachęcanie do interesowania się sprawami bezpieczeństwa. 
Pierwszym punktem programu było zwiedzanie m.in. kompleksu koszarowego, należącego do Komendy Głównej Żandarmerii Wojskowej oraz Oddziału Specjalnego Żandarmerii Wojskowej. Uczniowie wysłuchali wykładu oficera KG ŻW, który zapoznał ich z zadaniami, strukturą oraz specyfiką służby w tych jednostkach.


Uczniowie ZST w Turku mogą z satysfakcją spoglądać na ogłoszony niedawno przez tygodnik „Perspektywy” RANKING TECHNIKÓW 2014. Powodem do radości jest zdobycie pierwszego miejsca w Polsce w rankingu egzaminów zawodowych 2014 w zawodzie technik elektryk.
Należy dodać, że ranking uwzględnia szkoły, w których - w maju 2013 r. - średnie wyniki z j. polskiego oraz matematyki były nie mniejsze niż 0,75 średniej krajowej w danym typie szkół oraz szkoły w których przystępowalność do egzaminu zawodowego wynosiła min. 50%.

W dniu 25 stycznia 2014 roku w Zarządzie Miejskim Oddziału OSP w Turku odbyły się eliminacje miejskie do Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej: „Młodzież zapobiega pożarom”. Celem turnieju jest popularyzowanie wśród młodzieży znajomości przepisów przeciwpożarowych, zasad postępowania na wypadek powstania pożaru oraz praktyczne umiejętności posługiwania się podręcznym sprzętem gaśniczym. Eliminacje miejskie odbyły się pod patronatem Burmistrza Turku - pana Zdzisława Czapli. W konkursie wzięło udział 4 uczniów ZST: Andżelika Krzykacz, Aneta Kupczyk, Ewelina Wojtkowiak z klasy 2a LO oraz uczennica klasy 1 TS - Ola Olczyk.

25 stycznia 2014 roku w sali Zajazdu Staropolskiego w Olszówce na balu studniówkowym bawili się uczniowie ZST. Uroczystość rozpoczęto zgodnie z tradycją polonezem, którego - jak co roku - poprowadził pan dyrektor Mariusz Seńko. Długo wyczekiwana studniówka pozwoliła uczniom zapomnieć o maturalnych zmartwieniach i w atmosferze wspólnej zabawy bawić się do białego rana. Bal stał się dla wielu jego uczestników źródłem najprzyjemniejszych wspomnień. Z pewnością niejeden z maturzystów będzie wielokrotnie wracał pamięcią  do wydarzeń z tamtej nocy.

12 stycznia 2014 r. uczniowie naszej szkoły przyłączyli się do Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.  Zbiórkę funduszy prowadziły uczennice klasy 3TG, które sprzedawały własnoręcznie przygotowane ciasta i naklejki w kształcie serduszek, wykonane przez uczniów klas 3TG i 3TH. Wśród klas, które wykazały się największą ofiarnością  i zakupiły najwięcej serduszek, prym wiodła klasa 3TG. Zebrane w szkole pieniądze, pozwoliły ZST wziąć udział w licytacji na Placu Wojska Polskiego w Turku. Wylicytowano kupon,  który ufundowało Studio Pryzmat Strefa Reklamy z Turku. ZST wystawiło również na licytację przedmiot – ręcznie wykonaną maskotkę w kształcie prosiaczka, który został wylicytowany za 100zł. Z pewnością w przyszłym roku nasza szkoła również przyłączy się do WOŚP i  zachęci innych do udziału w akcjach na rzecz potrzebujących. Nad akcją czuwały panie Marta Piątkowska – nauczycielka j. angielskiego i Beata Moszczyńska – opiekun świetlicy i pedagog szkolny.