W dniu 16 kwietnia 2014 roku  uczennica  klasy 2a LO Ania Mikołajczyk wraz ze swoją klasą uczestniczyła w spotkaniu z Komendantem Powiatowym Policji w Turku mł. insp. Grzegorzem Gibaszkiem. Podczas spotkania uczennica naszej szkoły została symbolicznie mianowana Komendantem Powiatowym Policji w Turku, była to nagroda specjalna za zajęcie I miejsca w Mistrzostwach Szkół Ponadgimnazjalnych w Sprawnościowym Torze Przeszkód o Puchar Komendanta Powiatowego Policji w Turku, które odbyły się 21 marca br.
Najlepszą drużyną w zawodach okazała się właśnie drużyna z ZST w Turku, którą reprezentowali uczniowie klasy 2a w składzie: Anna Mikołajczyk, Andżelika Krzykacz, Ewelina Wojtkowiak, Karol Kowalski, Michał Jędraszczyk oraz Mateusz Kołodziejczak.

Dnia 16.04.2014 r. w ZST odbyły się warsztaty z fizyki dla uczniów Gimnazjum nr 1 w Turku. W spotkaniu brali udział gimnazjaliści klas trzecich, którzy przybyli do naszej szkoły pod opieką pani Katarzyny Werbińskiej. Warsztaty miały na celu promocję naszej szkoły oraz stanowiły powtórzenie przed egzaminem gimnazjalnym. Młodzież technikum wraz z nauczycielami fizyki: Ewą Łączną, Dorotą Biskup oraz Krystianem Motałą przygotowała szereg różnych doświadczeń, w których brali udział uczniowie gimnazjum.

W dniu 14 kwietnia w auli Zespołu Szkół Technicznych odbyło się spotkanie podsumowujące przebieg praktyk, które nasi uczniowie w dniach od 9 marca  do 5 kwietnia br. odbyli na terenie Nadrenii Północnej - Westfalii.  Praktyki zorganizowane zostały w ramach programu "Uczenie się przez całe życie" 2008-2013 Leonardo da Vinci, tytuł projektu "Rozpocznij karierę  zawodową - zdobądź niezbędne umiejętności w ramach praktyk Leonardo da Vinci"  i zrealizowano je we współpracy z partnerską szkołą Kaufmännisches Berufskolleg Walther Rathenawu z Duisburga. Na spotkaniu obecni byli: dyrektor  ZST w Turku Mariusz Seńko, Starosta Turecki Zbigniew Bartosik, Dyrektor PUP w Turku Beata Bartczak oraz Dyrektor Sun Garden - Witold Jarecki.

Wiosną 1940 r. w Katyńskim Lesie, bez procesu, z rozkazu Stalina, zdradzieckim strzałem w tył głowy, wymordowano kwiat inteligencji polskiej. Zdeptane zostały: godność, honor, człowieczeństwo. O tej zbrodni świat miał nigdy nie usłyszeć!
W dniu 13 kwietnia 2014 r. podczas uroczystości w kościele pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Turku uczniowie naszej szkoły oddali hołd pomordowanym w Katyniu, Miednoje, Charkowie, Pawliszczewskim Borze, Twerze, Piatichatkach i Bykowni.
W dniu 14 kwietnia 2014 r. również w naszej szkole obchodziliśmy 74. rocznicę zbrodni katyńskiej. W obchodach uczestniczyli przedstawiciele wszystkich klas. Samorząd Uczniowski złożył kwiaty i zapalił znicz przy  tablicy upamiętniającej postać porucznika Mariana Knychalskiego, mieszkańca Turku, który został zamordowany przez NKWD w Katyniu w 1940 r.

Wirtualnego modelowania części maszyn, prześwietlania ultradźwiękami wałków i spoin, a także ręcznego pisania pismem technicznym próbowali uczniowie Zespołu Szkół Technicznych w Turku, których 14 kwietnia przyjęła Katedra Mechaniki i Budowy Maszyn PWSZ w Koninie w ramach Akademii Młodego Studenta.
Czterogodzinny program technicznego wydania AMS był bardzo bogaty. Zanim jednak uczniowie ruszyli na zajęcia, w murach uczelni powitali ich dr inż. Bogumiła Delczyk-Olejniczak, dziekan Wydziału Budownictwa, Mechaniki i Inżynierii Środowiska, jego wykładowcy i studenci.

W dniu 5 kwietnia 2014 roku w Gimnazjum w Tuliszkowie odbyły się eliminacje powiatowe Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”. Celem turnieju było popularyzowanie wśród młodzieży znajomości przepisów przeciwpożarowych i zasad postępowania na wypadek powstania pożaru oraz kształcenie praktycznych umiejętności posługiwania się podręcznym sprzętem gaśniczym. Organizatorami turnieju byli: Oddział Powiatowy Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP Powiatu Tureckiego, Oddział Gminny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Tuliszkowie, Komisja ds. Młodzieży ZOP ZOSP RP w Turku oraz Gmina Tuliszków. W eliminacjach powiatowych najlepszy wynik - w kategorii szkół ponadgimnazjalnych - osiągnęła uczennica klasy 2a ZST w Turku Ewelina Wojtkowiak, która będzie reprezentować naszą szkołę w eliminacjach wojewódzkich.

W dniu 3 kwietnia 2014 r. w Zespole  Szkół Technicznych w Turku odbył się VII Turniej Szkół z zakresu podstaw przedsiębiorczości pod patronatem Prezesa Wielkopolskiej Izby Rolniczej Pana Piotra Walkowskiego. Hasło przewodnie tegorocznej edycji konkursu - ’’Polubić banki’’.
Już po raz siódmy konkurs został zorganizowany w porozumieniu  Zespołu Szkół Technicznych w Turku z Turecką Izbą Gospodarczą. Wśród zaproszonych gości byli: Sekretarz Powiatu Tureckiego p. Romuald Antosik, Członek Zarządu Wielkopolskiej Izby Rolniczej p. Krzysztof Przygoński, przedstawiciel Tureckiej Izby Gospodarczej p. Tobiasz Guźniczak i Dyrektor Banku BGŻ p. Agnieszka Rulka - Wyrębska.

26 marca 2014 r. reprezentanci naszej szkoły - Sławomir Wudarski i  Dawid Rosiak – uczestniczyli  w Finale Województwa Wielkopolskiego w Drużynowym Badmintonie Chłopców. Zawody odbyły się w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Przeźmierowie. Uczniowie ZST mieli okazję sprawdzić swoje umiejętności w grze z zawodnikami klubowymi, włącznie z aktualnym Mistrzem Polski w kategorii juniorów ( IV LO Poznań).
Rozgrywki  zorganizowane zostały przez Szkolny Związek  Sportowy „Wielkopolska” , a patronat honorowy  nad nimi objęli Marszałek Województwa Wielkopolskiego Marek Woźniak i Wielkopolski Kurator Oświaty Elżbieta Walkowiak.
Do rywalizacji przystąpiło 11 najlepszych zespołów z naszego województwa.

„Żołnierze wyklęci 1945-56”, to temat sympozjum naukowego, które odbyło się w naszej szkole w dniu 25 marca br. Stanowiło ono kolejny etap projektu edukacyjnego „Zachować pamięć”, realizowanego od kilku lat przez Zespół Szkół Technicznych w Turku, którego pomysłodawcami byli nauczyciele: p. Ewa Kałużna i  p. Paweł Ogrodowczyk.
Pamięć o niezłomnych, którzy za wolną Polskę oddali życie, jest ważną powinnością  ludzi naszych czasów.
Uczniowie klas I i III LO – Agata Sieruń, Anna Pawłowska i Jakub Kurzawa, przedstawili tło antykomunistycznego i niepodległościowego podziemia oraz fragment wspomnień p. Henryka Lodzińskiego o miejscu egzekucji i grobie 6 partyzantów w lesie pod Małoszyną. Prezentacja multimedialna przypomniała miejsca, gdzie upamiętniono dramatyczne losy dowódcy i członków oddziału „Groźnego”.

25 marca 2014 r. w bibliotece Zespołu Szkół Technicznych w Turku odbyło się spotkanie z poezją Wisławy Szymborskiej, wybitnej poetki i laureatki Nagrody Nobla.
Celem imprezy była promocja czytelnictwa, wzbogacenie wiedzy ucznia o życiu i twórczości noblistki, kształtowanie i doskonalenie umiejętności rozumienia i czytania tekstów poetyckich.
W czasie spotkania uczniowie mogli zapoznać się z najważniejszymi faktami z życia Wisławy Szymborskiej oraz wsłuchać się w jej poezję. Wyświetlono także krótki film z uroczystości wręczenia poetce Nagrody Nobla.

Poniżej prezentujemy trzeci numer internetowego Biuletynu Zespołu Szkół Technicznych w Turku – „GŁOS ZST”

 


- GŁOS ZST Nr 3 / 2013

W dniu 21 marca br. w hali widowiskowo-sportowej w Turku odbyły się Mistrzostwa Szkół Ponadgimnazjalnych o Puchar Komendanta Powiatowego Policji w Turku - sprawnościowy tor przeszkód. W rywalizacji sportowej wzięło udział 8 drużyn: Zespół Szkół Technicznych im. S. Kaliskiego w Turku, Zespół Szkół im. M. Kopernika w Koninie, Zespół Szkół Rolniczych CKP w Kaczkach Średnich – dwie drużyny, Liceum Ogólnokształcące im. A. Asnyka w Kaliszu, Zespół Szkół Technicznych w Kole, Liceum Ogólnokształcące Centrum Szkół Mundurowych w Łodzi oraz I Liceum Ogólnokształcące im. T. Kościuszki w Turku.

W dniu 20 marca 2014 roku odbyło się spotkanie z absolwentem naszej szkoły - rocznik 1976 – prof. dr. hab. Aleksandrem Sękiem - Z-cą Dyrektora Instytutu Akustyki na Wydziale Fizyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
Dyrektor szkoły powitał zaproszonego gościa, który przedstawił zebranym własną drogę kariery naukowej. Profesor podkreślił związek fizyki z medycyną. Opowiedział o funkcjonowaniu układu słuchowego oraz o obecnym w badaniach USG wyselekcjonowaniu ultradźwięków pomocnych przy doborze aparatów słuchowych, który jest wykorzystywany w leczeniu chorób nowotworowych. Profesor Sęk wyróżnił dwa kierunki kształcenia młodzieży na UAM w Poznaniu. Są to: protetyka słuchu i reżyseria dźwięku.

W ramach programu „Uczenie się przez całe życie - Leonardo da Vinci” - od 3 marca - w Zespole Szkół Technicznych w Turku przebywa 6-cio osobowa grupa uczniów i uczennic z Kaufmännisches Berufskolleg Walther Rathenau w Duisburgu wraz z opiekunem - panią Sonią Georgi. Do wzajemnego poznania się i przełamania barier językowych z pewnością przyczyniło się spotkanie integracyjne, inicjujące wizytę gości w naszej szkole. W ramach pobytu uczniowie ze szkoły partnerskiej odbywają praktyki w lokalnych zakładach pracy: Mirandzie, Sun Garden oraz Profim. Zajęcia w nich, poprzedzone zostały prezentacją charakterystyki zakładów i specyfiki ich pracy. Uczestnicy wymiany odwiedzili także firmę EUROPOLES, która specjalizuje się w produkcji słupów, masztów i wież.

W dniu 14 marca 2014 roku w auli ZST odbyło się – w ramach Dekady Działań na Rzecz Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego ogłoszonej na lata 2011 – 2020 przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych - sympozjum pod hasłem „Bezpieczeństwo na drodze”. Podstawowym celem ww. działań jest zmniejszenie o połowę liczby śmiertelnych wypadków na drogach– także w Polsce. Wymaga to zaangażowania wielu organizacji i instytucji zajmujących się problematyką bezpieczeństwa, potrzebne są rozwiązania prawne, medyczne i techniczne. Ważna jest również w tym zakresie edukacja społeczeństwa, połączona z utrwalaniem pewnych norm i zachowań.

14 marca 2014 r. uczniowie Zespołu Szkół Technicznych wraz z nauczycielami bibliotekarzami wzięli udział w spotkaniu poetycko – muzycznym z Marią Duszką - poetką, dziennikarką, bibliotekarką i animatorką kultury. Na swoim literackim koncie poetka ma osiem tomików wierszy. Autorka przeprowadziła krótką rozmowę z uczestnikami spotkania na temat ich zainteresowań poezją, przedstawiła swoją biografię i dorobek poetycki. Publiczność wysłuchała wierszy z 3 tomików poetki.