Świadectwa dojrzałości terminu poprawkowego wydawane będą od 09.09.2022 r. w sekretariacie w budynku E