Turecka Izba Gospodarcza rozpoczęła realizację projektu "Akcja – Zielona Transformacja" mającego na celu ochronę środowiska naturalnego i promowanie zrównoważonego rozwoju. W ramach tego projektu, 13 czerwca 2024 r.,  uczniowie Zespołu Szkół Technicznych w Turku uczestniczyli w wycieczce na farmę solarną w Janiszewie. Celem wizyty było uświadomienie młodzieży  bezpieczeństwa dla środowiska ww. farm oraz wskazanie pozytywnych stron niekonwencjonalnych metod wytwarzania energii.

Farma fotowoltaiczna w Janiszewie to jedna z największych w Polsce farm solarnych, powstała dzięki współpracy Zespołu Elektrowni Pątnów - Adamów-Konin (ZE PAK) oraz firmy ESOLEO. Na powierzchni około 120 ha znajduje się ponad 188 tysięcy ogniw fotowoltaicznych o mocy 70 MW. Farma znajduje się na terenach pokopalnianych, które nie mogą być eksploatowane przez rolników.

Podczas wizyty uczniowie mieli okazję wysłuchać wyczerpującego wykładu na temat farmy, obejrzeć stację transformatorową i poznać zasady zarządzania. 

Po obejrzeniu systemu fotowoltaicznego uczniowie udali się do „Wozowni”, gdzie zapoznali się z historią Gminnego Ośrodka Kultury w Kolnicy, a następnie  do znajdującego się niedaleko ośrodka  parku,  w którym mogli odpocząć pośród natury.

Organizatorami przedsięwzięcia byli: Piotr Bińkowski, Paweł Piętka oraz Marcin Kasprzak.