W dniu 12 września 2022 roku klasa 3 TI wzięła udział w lekcji w terenie na ścieżkach edukacyjnych Nadleśnictwa Turek. Uczniom przybliżono wiedzę o środowisku leśnym oraz o wielofunkcyjnej i zrównoważonej gospodarce leśnej, odpowiedniego i racjonalnego korzystania z wszystkich funkcji lasu. Klasa informatyków mogła bezpośrednio spotkać się z leśnikami, którzy przekazali im  wiedzę o: walorach przyrodniczych i kulturowych terenu, zagadnieniach dotyczących gospodarki leśnej, w tym zabiegach, jakie wykonują leśnicy (działania hodowlane i ochronne), różnych zbiorowiskach roślinnych, typach siedliskowych lasu, strukturze piętrowej i wiekowej.

W ramach zajęć poruszano tematykę: edukacji dla zrównoważonego rozwoju, aktualnych zagadnień związanych z lasem, pracy leśnika, czy też zmian klimatycznych. Nadleśnictwo Turek przygotowało ognisko integracyjne na zakończenie spotkania. Dziękujemy za możliwość aktywnego spędzenia czasu poza murami szkolnymi . Opiekę sprawowały panie Monika Stefanowska i Renata Jesiołowska.