Zespół Szkół Technicznych w Turku wystąpił jesienią 2021 roku z wnioskiem o udzielenie wsparcia finansowego na zakup książek oraz wyposażenia do biblioteki szkolnej w ramach programu wieloletniego – „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025” – Priorytet 3. Kierunek interwencji 3.2. Jest to już druga edycja NPRCz. Wniosek został pozytywnie oceniony i uzyskaliśmy dofinansowanie w kwocie 15 tys. złotych. Dzięki otrzymanym środkom biblioteka zakupi książki – nowości wydawnicze (literaturę piękną oraz popularno-naukową) oraz wyposażenie do czytelni. O wyborze książek do biblioteki szkolnej zadecydują uczniowie w ankiecie już w przyszłym tygodniu.

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa to wieloletni program rządowy w latach 2021 – 2025 który powstał w celu poprawy stanu czytelnictwa w Polsce poprzez wzmacnianie roli bibliotek publicznych, szkolnych i pedagogicznych jako lokalnych ośrodków życia społecznego stanowiących centrum dostępu do kultury i wiedzy. Celem programu jest wzmocnienie zainteresowań i aktywności czytelniczej uczniów oraz wzbogacenie księgozbiorów bibliotek szkolnych.

Od września bieżącego roku nasza biblioteka uczestniczy w Narodowym Programie Rozwoju Czytelnictwa. W ramach projektu biblioteka będzie realizować szereg działań i przedsięwzięć promujących i wspierających rozwój czytelnictwa wśród młodzieży.

 

Uczniowie i rodzice będą informowani na bieżąco o odbywających się imprezach czytelniczych oraz o zakupionych tytułach nowości książkowych za pomocą dziennika elektronicznego Librus. Wszystkie informacje o realizacji projektu będą zamieszczane na stronie szkoły.