Akcja Narodowego Czytania organizowana jest przez Prezydenta RP od 2012 roku.  Najistotniejszymi celami przedsięwzięcia są: popularyzacja czytelnictwa, zwrócenie uwagi na potrzebę dbałości o język polski  oraz wzmocnienie poczucia wspólnej tożsamości. Wybór tegorocznej lektury – Ballad i romansów autorstwa naszego narodowego wieszcza jest nieprzypadkowy. Rok 2022 ogłoszono Rokiem Romantyzmu Polskiego, obchodzimy bowiem dwusetną rocznicę wydania tego jakże znaczącego zbioru, który wyznaczył w Polsce początek nowej epoki w dziejach literatury.

Udział naszej szkoły w tym wydarzeniu to już tradycja. Po raz kolejny do Narodowego Czytania włączyli się nauczyciele oraz uczniowie Zespołu Szkół Technicznych. Panie Urszula Mokrowiecka, Joanna Suleja, pan Daniel Kusz oraz uczniowie klas 4FG i 2TG zaprezentowali własne interpretacje między innymi takich ballad jak: Romantyczność, Świtezianka, Powrót taty czy Pani Twardowska. Lekturę poprzedziła interesująca prezentacja o Adamie Mickiewiczu i jego twórczości.

Organizatorzy akcji są przekonani, że wspólna lektura tego niezwykłego dzieła pomogła uświadomić młodzieży znaczenie Ballad i romansów, a także mają nadzieję, iż akcja zainspiruje młodzież i zachęci do samodzielnego czytania.

Wspólne czytanie Ballad i romansów zorganizowały panie Barbara Witkowska i Edyta Panfil oraz nauczyciele bibliotekarze – panie Ewelina Ignasiak, Anna Jakomulska i Julita Leman - Sochacka.