Z końcem roku szkolnego 2021/2022 nauczyciele naszej szkoły: Marzanna Brzustowicz oraz Marek Wesołek, po wielu latach pracy w Zespole Szkół Technicznych w Turku przeszli na zasłużoną emeryturę. Dyrektor Szkoły, Pani Wioletta Adamiak, w imieniu całej rady pedagogicznej złożyła szanownym emerytom serdeczne życzenia: realizacji planów i zamierzeń, delektowania się czasem wolnym oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym.