Tegoroczny powiatowy etap Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom” odbył się 23 kwietnia 2022 r. Eliminacje miejskie dla szkół średnich miasta Turku przeprowadzono w sobotę 26 marca. Wzięło w nich udział trzech uczniów naszej szkoły: Natalia Górska, która w eliminacjach zajęła I miejsce, Nikola Zakolska – zdobywczyni II miejsca oraz Szymon Świtalski – zdobywca IV miejsca. Wszyscy zakwalifikowali się do udziału w etapie powiatowym konkursu.

Uczestnicy Turnieju Wiedzy Pożarniczej musieli wykazać się obszerną wiedzą między innymi z zakresu tradycji i historii ochrony przeciwpożarowej, historii 100-lecia utworzenia Związku OSP RP, zadań OSP, organizowania i prowadzenia akcji ratowniczych, przyczyn powstawania i rozprzestrzeniania się pożarów, ochrony ludności i środowiska, znajomości sprzętu ratowniczo-gaśniczego, zabezpieczenia przeciwpożarowego, zasad ewakuacji oraz zasad udzielania pierwszej pomocy.

W części pisemnej etapu powiatowego konkursu należało rozwiązać test składający się z 40 pytań. Trzy osoby z największą liczbą uzyskanych punktów awansowały do finału ustnego, w którym musiały udzielić odpowiedzi na 5 pytań. Reprezentantka naszej szkoły – Natalia Górska, która zdobyła najwięcej punktów w części pisemnej, zajęła ostatecznie II miejsce.

23 kwietnia odbyło się również podsumowanie eliminacji powiatowych konkursu plastycznego ”Zapobiegajmy Pożarom”. W tej części turnieju Andżelika Grzywacz zajęła II miejsce, a Martyna Kolenda – III. Należy podkreślić sukces Kseni Krupy, która w ww. eliminacjach zdobyła I miejsce, a w kolejnych – wojewódzkich – została wyróżniona nagrodą.

Opiekunowie: Jolanta Roszkowska, Magdalena Gonczarewicz.